Frågor om konstgräs

Den senaste tiden har det spridits en oro kring att det skulle vara problematiskt att idrotta på konstgräs med återvunnet däckgummi, även kallat gummigranulat, som fyllnadsmaterial. Här besvarar vi de vanligaste frågorna om att använda material från återvunna däck i konstgräsplaner. Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss!


Är det säkert att idrotta på konstgräs?

Ja, det är säkert. Senast i februari i år släppte ECHA, den europeiska kemikaliemyndigheten, en rapport på uppdrag av EU-kommissionen. Den slår fast att det inte finns några hälsorisker med att idrotta på konstgräsplaner med fyllnadsmaterial av återvunna däck, eller arbeta med underhållet av planerna. Det finns inte heller några andra studier som visar på hälsorisker.


Sprider konstgräs mikroplaster till havet?

Det finns inga praktiska forskningsstudier som visar på att återvunnet däckmaterial i konstgräsplaner skulle vara en källa till mikroplaster i havet. De rapporter som ibland citeras har bara fört teoretiska resonemang utifrån plantillverkarnas rekommendationer om påfyllning av fyllnadsmaterial, och säger inte att materialet sprids eller hur det i så fall skulle gå till. Vi välkomnar och uppmuntrar till mer forskning kring detta.

Det är viktigt att bygga och sköta planerna på rätt sätt. Vi uppmanar alla ägare till fotbollsplaner att följa Svenska Fotbollförbundets råd för skötsel och underhåll av konstgräsplaner och att installera enkla system för att förhindra att fyllnadsmaterial försvinner från planerna.


Varför behövs gummikorn i konstgräsplaner?

Fyllnadsmaterialet i en konstgräsplan, exempelvis gummikorn, används för att ge planen stöd, svikt och mjukhet. Det gör helt enkelt upplevelsen av att spela på planen bättre.


Finns det andra fyllnadsmaterial till konstgräs?

Det har gjorts vissa försök med fyllnadsmaterial av kork eller kokos. Gummigranulat har visat sig ha överlägsna egenskaper jämfört med dessa material. Det kostnadseffektiva materialet gör att fler planer kan anläggas och fler svenskar får möjlighet att idrotta, vilket gör stor nytta för folkhälsan. Tittar man på hela livscykeln är det mer fördelaktigt för miljön att använda återvunnet däckmaterial än andra nytillverkade fyllnadsmaterial.


Varför bygger kommuner konstgräsplaner?

Konstgräs med fyllnadsmaterial av återvunna däck är slitstarkt, lättskött och kostnadseffektivt. I det svenska klimatet är de så kallade allvädersplanerna en förutsättning för att vi ska få möjlighet att idrotta under stora delar av året. Att återvinna uttjänta däck och använda materialet på nytt, till exempel för att anlägga konstgräsplaner, är ett sätt att spara på jordens resurser.