Ny VTI-studie: Stora fördelar med återvunnet däckmaterial

2017-09-02

Studien uppmärksammades på SVT 25/10 (ca 2 min in klippet).

 

Gummit från återvunna däck har en rad miljömässiga, funktionella och ekonomiska fördelar, visar en ny rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Däckgummi kan användas i material och produkter som får unika egenskaper, konstaterar VTI.

– Den här studien visar vilken resurs vi har i de 85 000 ton uttjänta däck som samlas in i Sverige varje år. Med däckgummit kan vi få produkter som tål mer utan att gå sönder, blir mer flexibla och är beständiga så att vi inte måste ersätta dem så ofta, säger Fredrik Ardefors, vd för Svensk Däckåtervinning.

När uttjänta däck återvinns kan man få fram olika produkter som till stora delar har kvar däckgummits tekniska egenskaper, konstaterar VTI i studien. Materialet kan till exempel blandas i betong eller i så kallad mjuk asfalt. Det kan användas för att göra spårbunden trafik tystare genom att vibrationer och buller dämpas, i cykel- och gångvägar med grön profil eller till vattenrening, enligt myndigheten.

Därmed finns stor potential i det återvunna materialet, skriver VTI.

– Vi är väldigt bra på att ta hand om utslitna däck i Sverige och låta dem fortsätta göra nytta när de inte längre rullar på vägarna. Genom att samla in däcken och använda materialet på nya sätt bidrar vi till att spara på jordens resurser, säger Fredrik Ardefors.

Även vad gäller miljö- och klimatpåverkan finns stora vinster med att använda återvunnet däckmaterial, konstaterar rapportförfattarna. Rapporten nämner en rad studier som utförts på materialet utan att visa negativ påverkan på miljö eller arbetsmiljö i hanteringen. Samtidigt påpekar VTI att återvunna däck ibland målas ut som problematiska i medier på lösa grunder, och efterlyser metoder som bättre kan jämföra återvunnet och jungfruligt material när det gäller miljö- och klimatpåverkan.

I Sverige är det Svensk Däckåtervinning som organiserar insamlingen och återvinningen av uttjänta däck, i enlighet med det producentansvar som gäller alla som säljer däck. Privatpersoner kan lämna in sina däck på däckverkstäder, kommunala återvinningscentraler och andra uppsamlingsställen som är anslutna till Svensk Däckåtervinning. Förra året återvanns mer än 85 000 ton däck i hela landet, mer än vad som såldes yrkesmässigt.

Läs eller ladda ned hela studien här.

 

Fakta:

Återvinning av däck

  • Uttjänta däck samlas in för återvinning av Svensk Däckåtervinning AB med hjälp av entreprenören Ragn-Sells.

  • De olika materialen i ett däck efterfrågas till olika användning. Däckgummi används på nya sätt, vilket minskar behovet av nyproducerat gummi. Stål från däcken smälts ned och används igen i den vanliga stålindustrin.

  • Lagen om producentansvar innebär att alla som tillverkar, säljer eller importerar däck måste se till att de återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

  • Det är förbjudet att lägga däck på soptippar inom EU.

 

Så lämnar du dina däck till återvinning

  • När dina däck är utslitna ska de enligt lagen lämnas till återvinning.

  • Däckverkstäder, kommunala återvinningscentraler och andra uppsamlingsställen som är anslutna till Svensk Däckåtervinning tar emot upp till åtta däck från privatpersoner utan förbokning och utan att det kostar dig något.

  • Du måste själv sära på däcken och fälgarna. Om du vill lämna hela hjul går det ofta bra, men då får verkstaden ta betalt för arbetet med att montera av däcken.

 

Bilder och bilagor

Återvinning av däck i anläggningskonstruktioner