Spela Mera – vår plan för fler i rörelse

Här får du möjlighet att prata med Sveriges ledande forskare kring användning av återvunnet däckgummi i konstgräsplaner men också andra användningsområden. Du får information om ECHA´s (EU´s kemikalieinspektion) senaste studie (mars 2017) om gummigranulat och hälsorisker. Och mycket mera.

Skjut tre skott för fotbollens eldsjälar

För varje skott du sätter skänker vi motsvarande summa till Sverige United. En stiftelse som delar ut bidrag till eldsjälar och föreningar som jobbar för ökad mångfald och integration med fotbollen som verktyg.

Hitta till vår monter vid Kallis

Läs specialnumret: ReBounce Fotbollsextra!


Besök också vårt seminarium "Spela mera":

Så bidrar kommunens konstgräsplan till folkhälsa – inte nedskräpning”

Allvädersplaner med konstgräs har revolutionerat idrotten i Sverige och gjort sommarsporter som fotboll till året runt-sporter. Oftast används granulat av återvunnet däckgummi som fyllnadsmaterial i planerna. Men i många kommuner är osäkerheten stor – vad vet forskningen om materialet? Och hur ser vi till att det inte sprids till omgivningen?
Varmt välkomna på ett intressant seminarium, måndag 3/7 13-13.45 på Gotlands Museum.


Nyheter