Breddfotboll på konstgräs värd miljarder för samhället

24 augusti 2018

Drygt 24 miljarder kronor. Det är värdet på de positiva ekonomiska, sociala och hälsomässiga effekter som svensk breddfotboll skapar, enligt en "social return on investment"-studie (SROI) som forskare* genomfört på uppdrag av UEFA. Byggandet av fler konstgräsplaner är med andra ord en avgörande samhällsekonomisk investering och med SBR som fyllnadsmaterial blir vinsten för samhället ännu större.

Bland de faktorer man studerat märks jobbskapande, minskad brottslighet, utbildning, ideellt arbete samt psykisk och fysisk hälsa. Rapporten redogör också för hur investeringar som leder till ökat antal fotbollsutövare är lönsamma för samhället. Det finns alltså goda skäl för beslutsfattare att satsa mer på idrott i allmänhet och fotboll i synnerhet.

För att samhället ska få tillbaka allt detta positiva, måste det investeras i fler planer som det går att spela fotboll på året runt. Med andra ord behövs fler konstgräsplaner. Genom att använda kostnadseffektivt återvunnet däckgummi (SBR) som fyllnadsmaterial i konstgräsplanerna möjliggörs detta. Det blir dessutom dubbel vinst för samhället, då SBR har minst miljöpåverkan jämfört med alternativen sett ur ett livscykelperspektiv.

*Portas och Substance. 

- Vi kommer att fortsätta satsa på idrotten, det är en bra investering för samhället, sa idrottsministern.

Idrottsminister Annika Strandhäll.

Läs mer på svenskfotboll.se

Ladda ner kortversion av SROI-studien