Det banas väg för gummiasfalt i Las Vegas

I början av oktober genomfördes en internationell konferens om gummiasfalt i Las Vegas. Konferensen hålls vart tredje år och är den kanske viktigaste källan till information om framstegen med däckgummi inblandat i asfalt. Området har en mycket stor potential eftersom asfaltens egenskaper förbättras på ett antal områden genom inblandningen. Livslängden kan ökas, det går att lägga tunnare lager, brus kan minskas, avrinning förbättras, sprickbildningar minskas, återhämtning från belastning och spårbildning ökas och så vidare om man använder inblandning av däckgummi på rätt sätt i vägar. Totalt sett kan då kostnaden över tid minskas för att ha bra vägar.
Internationellt pågår ett stort antal forsknings- och verifieringsprojekt och ca 55 av dessa avrapporterades vid konferensen från olika universitet, myndigheter och delstater. Det kanske mest intressanta från beställarhåll var att delstaten Kalifornien nu lagstiftat om att minst 50 % av all beläggning från och med 2015 ska ha minst 15 % inblandning av däckgummi i bitumen.
Från Europa märktes till exempel presentationen från Italien som visade att påverkan på hälsa hos asfaltarbetare inte försämras vid inblandning av gummi. Sverige deltog med representation från Trafikverket och några leverantörer och entreprenörer. Trafikverket åtnjuter en mycket stor respekt i dessa sammanhang och det var inte utan en viss stolthet man konstaterade att det svenska arbetet med gummiasfalt refererades till i många presentationer.
Under frågestunderna vände man sig ofta till de svenska representanterna för att få klarhet. Mycket av respekten för de svenska kunskaperna bygger på att vi har jobbat strukturerat och metodiskt inom detta mycket komplexa område där många parametrar behöver vara rätt för att slutresultatet ska bli bra. Sverige har byggt upp en ledande position inom detta område. Med detta i bagaget känns det extra inspirerande att fortsätta arbetet med gummiasfalt men också att i Sverige leda utvecklingen på flera områden. Däckgummi är ett högteknologiskt material som med tiden kommer att värderas högt inom ett antal områden.