Lär dig mer om att minska spillet

Konstgräsplaner med fyllnadsmaterial från återvunna däck är bra för både miljön och samhället. Men det kan finnas risk att materialet hamnar på ytor utanför planen där det inte ska vara. I Guiden för mera spel och mindre spill finns många goda exempel på beprövade åtgärder för att minska spillet.

Guiden för mera spel och mindre spill