De tidiga puckarna började göras av gummi från framför allt bildäck då man limmade ihop två bitar till en puck.
De tidiga puckarna började göras av gummi från framför allt bildäck då man limmade ihop två bitar till en puck.

Gummi

Gummi har alldeles särskilda egenskaper i förhållande till andra material. Det är dessutom mycket åldersbeständigt, tål temperaturväxlingar och UV-strålning, isolerar såväl elektricitet som värme/kyla, är dränerande och lätt, har en porisk yta som mikroorganismer trivs på och kan även binda mot olika material, bland annat med hjälp av co-polymerer. 

Gummi framställs idag både av saven från gummiträd (naturgummi -som för övrigt luktar ganska illa) och industriellt (syntetiskt). För att få fram de egenskaper som man önskar tillsätts olika ämnen; kimrök, oljor mm. Nyckeln till att få ett stabilt, formbart och beständigt material är att vulkanisera gummit. Ordet kommer från att man använder svavel (som man kan bryta i vulkaner) för att skapa mycket hårda kemiska bindningar i materialet. Tack vare sin stabilitet lakar inte däckgummi ut okontrollerade mängder ämnen till miljö eller organismer och migration till luft eller vatten är mycket begränsad. Det är till och med i laboratoriemiljö svårt att med mycket starka lösningsmedel få ut, eller till och med detektera, samtliga ämnen i materialet. Även om stabiliteten i materialet är positiv gällande påverkan på människa och miljö så innebär det samtidigt en utmaning om man vill återanvända däckgummits ingående delar, men flera processer har utvecklats för detta som är under kommersiell etablering. Till dessa hör devulkanisering, dvs att bryta svavelbidningarna, med hjälp av mikrovågor, kemisk behandling, bakterier eller på annat sätt respektive pyrolys, dvs att utan närvaro av syre förånga gummit och få ut oljor, kimrök, stål och textil.

När uttjänta däck återvinns erhålls ett material som till stora delar har kvar sina tekniska egenskaper. Det är mjukt, elastiskt och återfår sin ursprungliga form efter en belastning. Dessa egenskaper har utnyttjats för att framställa produkter med unika egenskaper, till exempel produkter som klarar av att deformeras stort utan att gå sönder; produkter som dämpar vibrationer, eller produkter som både kan ta upp impulser och återge dessa på ett önskvärt sätt.

På sikt kan däckgummi troligen återanvändas i tillverkning av nya däck men eftersom varje tillverkare arbetar med egna, optimerade och ständigt förbättrade recept för att öka t ex våtgrepp och livslängd, minska rullmotstånd och energiåtgång för fordon, optimering för nya fordon, t ex elbilar, kan inte konkurrenters eller tidigare generationers däckgummi utan vidare blandas in i ny däckproduktion. Flera tillverkare arbetar dock med lösningar för detta.

Tillbaka