Gummigrus ersätter sten

Vi har i Sverige idag ett växande problem med att få fram tillräckligt rena material för vattenrening. Att naturgrus är en sinande resurs är något vi måste ta på allvar. Bristen på naturgrus påverkar inte bara alla svenska hushåll med enskilt avlopp, det påverkar även vårt grundvatten.

– Varje gång vi tar naturgrus bidrar vi samtidigt till att sänka grundvattennivån, säger Andreas Pettersson på JAP Entreprenad.

Problem är till för att lösas

För Andreas, som både ofta jobbar med att anlägga enskilda avlopp och har ett stort miljöintresse, var naturgrusproblematiken något som gnagde. – Det kändes inte rätt att tära på en ändlig resurs som naturgrus, säger han. Och att använda (sten)kross är inget bra alternativ, eftersom det bland annat sätter igen infiltrationsbäddarna alldeles för fort. Samtidigt insåg han att det faktiskt redan fanns lösningar att ta till. Kanske inte i Sverige, men i andra länder.

Gummi i stället för grus

Det var när han pluggade till miljöinspektör i USA som han först kom i kontakt med gummiklipp för vattenrening. I USA och flera andra länder är chips eller klipp av återvunnet däckgummi sedan länge ett erkänt bra ersättningsmaterial till naturgrus. – Det är en tålig och hållbar produkt som inte tar slut utan bibehåller sin funktion och inte sätter igen, berättar Andreas. Materialet har visat på väldigt bra egenskaper, plus att det är återanvändbart. Enligt Andreas Pettersson är en bädd med gummiklipp tre gånger mer effektiv än en vanlig. Gummit har dels ”hålrum”, som gör att det både rymmer mer vatten och kan låta mer vatten passera, dels har det högre vidhäftningsförmåga än sand och grus, vilket främjar tillväxt och renar bättre. Gummit har dessutom en fosforskiljande funktion, vilket minskar behovet av att anlägga fosforfällor. – Jag ser inga direkta nackdelar med materialet, fortsätter han. Det som kan vara ett problem är väl att tillgången till däckklipp ännu inte är optimal, men det kommer. Pris och mängdbehov är ungefär detsamma för gummi som för grus, men gummit väger väldigt mycket mindre. Det innebär enklare hantering med mindre maskiner, vilket ger lägre bränsleförbrukning. Fördelar för den som lättare vill göra bra jobb, enligt Andreas och JAP Entreprenad.

Inga giftiga HA-oljor

Många ser ändå nackdelar med materialet, eftersom de tror att däck innehåller gifter. Men det har nu gått ett antal år sedan EU förbjöd de farliga HA-oljor som tidigare användes i däcktillverkningen. – Dagens däck innehåller inte de farliga ämnen som däck gjorde tidigare, säger Andreas. Dessutom har vi skapat ett sorteringssystem för att kunna säkerställa kvaliteten på alla däck, att vi bara arbetar med nyare däck som vi vet är ok. Han berättar vidare att de också låter däckklippet genomgå en urlakningsprocess innan de låter det komma ut på marknaden. Däck innehåller en del järn, som kan laka ur de första veckorna annars.

Ett nytt svenskt projekt

Nu gör JAP Entreprenad en lösning med gummiklipp för ett enskilt avlopp i Örebro kommun, som kontinuerligt ska testas av Jordbrukstekniska institutet för att säkerställa att allt fungerar som tänkt och bidra med ny kunskap. – Jag uppfattar att även andra kommuner nu är intresserade och nyfikna. Det är spännande. Det jag upplever har tippat skålen är ny information om hur det är i dag. Gamla däck är inte längre så giftiga som vi tror.

Håller i längden

Den äldsta gummibädden i USA har i dag 30 år på nacken, vilket enligt Andreas Pettersson är mycket äldre än en grusbädd bör vara. Han förklarar att den amerikanska gummibädden har kontrollerats kontinuerligt genom åren och rengjorts, genom spolning med vatten och citronsyra, vart tionde år. Spolvattnet har man samlat upp för att kontrollera skicket på gummit, så att det inte försvagas och släpper ifrån sig oönskat material. Än så länge har de inte hittat något. – Så det är bara att räkna, menar han. Ekonomiskt och miljömässigt. Jag vet ju vad jag skulle välja!

Tillbaka