Gummiportalen - För dig som vill veta mer

Hur kan vi förbättra hanteringen av våra resurser? Kan du påverka? På Gummiportalen hittar du kunskap kring materialåtervinning av gummi från uttjänta däck. Portalen sammanställer och tillgängliggör resultat av den forskning som bedrivs vid bland annat Luleå Tekniska Universitet i samarbete med stat, kommun och näringsliv. Målsättningen är att du ska hitta de underlag och det stöd du kan behöva för att fatta beslut om att eventuellt använda återvunna däck i olika applikationer.

Läs mer på gummiportalen.se

Tillbaka