Konstgräs med socker

Vi har tagit del av Unisport och Botkyrkas pressrelease om ett nytt konstgräs baserat på en fyllning av sockerrör.

Har Botkyrka verkligen analyserat hur man får flest motionstimmar på olika underlag sett till total miljöpåverkan, livslängd, spelarsäkerhet, markanvändning och ekonomi?

Om man ska kunna säga vad som är bäst för miljön så måste man ha en helhetssyn och analysera hela systemperspektivet för ett material. Inklusive användning av odlingsmark, alternativ användning av materialet, bevattning, besprutning, processande, transporter, livslängd, risk för bakterietillväxt, skadedjur och så vidare.

I Sverige konsumerar vi som om vi hade 4,2 jordklot, resursuttaget måste minska och vi behöver återanvända betydligt mer material än vad vi gör idag. Gör sockerrörsspill sin största miljönytta på konstgräs eller kan materialet ge ännu större effekt i en annan tillämpning? Bästa sättet att jämföra alternativ är genom systemanalyser – när får vi se kommunerna ställa krav på sådana för alla underlag?