Mer fågelsång i Kalifornien

Delstaten Kalifornien i USA har fattat beslut om att 50% av all läggning av asfalt fr o m hösten 2015 ska ske med inblandning av minst 15% däckgummi.

Gummiinblandning kan ha ett flertal fördelar; längre livslängd, möjlighet till tunnare lager, mindre sprickbildning, bättre dränering och mindre vägbrus.

I tätbebyggda områden är så kallad ”tyst asfalt” mycket uppskattat bland annat eftersom man kan höra fåglarna bättre. Att fågelsång bidrar positivt till minskad stress har professor Igor Knez vid Högskolan i Gävle visat och ett tvärvetenskapligt projekt som inkluderar ekologi, psykologi, akustik och stadsplanering genomförs i samarbete mellan forskare från Statens Lantbruksuniversitet, Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Chalmers och Karolinska Institutet.