Miljövänlig vatten­rening med däckgummi

I flera länder har däckgummi använts för avloppsrening med goda resultat i drygt 20 års tid. Nu ökar intresset även i Sverige och ett företag som var tidigt ute är Oikoslab, som forskar på ett recirkulationssystem där avlopps­vattnet renas i en bädd av strimlade däck.

Oikoslab ligger djupt inbäddat i skogen mellan Knivsta och Rimbo. Det är inget blankpolerat kontorskomplex, utan en liten charmig uppländsk stuga, där högteknologisk forskning kombineras med vanligt familjeliv. Här bor nämligen en av företagets anställda, Andreas Pettersson, med fru och tre barn. När Re:Bounce besöker Oikoslab och familjen Pettersson en solig dag i oktober råder febril aktivitet. Det visar sig att vi har sällskap av en delegation från Tanzania, som är ute i samma ärende.

– Hit kommer allt från toppchefer till kommunpolitiker och utlandsdelegationer, berättar Andreas.
Effektivare än naturgrus

Det är det senaste forskningsprojektet, ett recirkulationssystem där avloppsvatten renas med hjälp av gummichips från återvunna däck, som röner stort intresse från när och fjärran. Gummichipsen har nämligen visat sig vara ett utmärkt material för avlopps­rening i både stor och liten skala. Chipsen behåller sin dränerande förmåga längre än naturmaterial och ger högre fosforreduktion, vilket är en stor fördel i infiltrationsbäddar. Dessutom är gummi ett effektivt bärarmaterial för de mikroorganismer som används i reningsprocessen.

Avloppshantering och ­uppvärmning

Infiltrationsbädden håller en temperatur på 5 grader året om, vilket Andreas och hans kollegor på Oikoslab utnyttjat genom att bygga ett växthus ovanför. I recirkulationssystemet ingår bl a även en rötkammare där hushålls- och trädgårdsavfall omvandlas till biogas, som används till el och uppvärmning. En spännande lösning som i teorin kan göra såväl europeiska flerfamiljshus som byar i Afrika helt självförsörjande när det gäller avloppshantering och uppvärmning. – Det är i utvecklingsländerna som vi kan få störst utväxling av den här typen av system, förklarar Mats Brunell, grundare av Oikoslab och den som anställde Andreas Pettersson 2014.

Lägre vikt underlättar transport

Gummichips är ett utmärkt substitut till naturgrus, vilket är oerhört viktigt ur ett miljöperspektiv. För varje gång vi använder naturgrus så tär vi på en ändlig resurs, vilket sänker grundvattennivån. Gummichipsen har dessutom fler fördelar, inte minst den låga vikten. En kubik gummichips väger knappt 20 procent av vad grus gör, vilket underlättar både transport och hantering. Dessutom skyddar gummichipsen underliggande system. – Man kan utan problem köra en traktor över en infiltrationsbädd med gummi, utan att skada det underliggande rörsystemet, säger Andreas. De första testerna av recirkulationssystemet är genomförda och resultatet är mycket positivt. Nu väntar fler tester av bland annat reningen av kemikalier. Det är därför Oikoslab valt att bedriva verksamheten under Andreas Petterssons tak. – Vi rekommenderar aldrig en lösning innan vi själva testat den i praktiken, avslutar Andreas.

  

I recirkulationssystemet hos Oikoslab renas avloppsvattnet i en infiltrationsbädd med gummichips från återvunna däck. I systemet ingår bl a även en rötkammare där hushålls- och trädgårdsavfall omvandlas till biogas, som används till el och uppvärmning.

Tillbaka