Ny livscykelanalys – Däckgranulat på planen sänker miljöpåverkan på flera sätt

Fyllnadsmaterial av återvunnet däckmaterial har lägre miljöpåverkan än alternativa material på en rad mätbara sätt, sett över hela livslängden. Det visar en ny livscykelanalys som studerat de vanligaste materialen som används på fotbollsplaner.

En livscykelanalys studerar miljöpåverkan genom hela produktens livslängd. En livscykelanalys kan därför vara ett bra verktyg för att jämföra potentiell miljönytta vid valet av till exempel fyllnadsmaterial för allvädersplaner.

Den livscykelanalys som Ragn-Sells låtit göra, tillsammans med Svensk Däckåtervinning och Norsk Dekkretur, visar att återvunnet däckmaterial (SBR) har lägst miljöpåverkan i samtliga åtta studerade kategorier. Det handlar bland annat om klimatutsläpp, hur mycket fossil energi som går åt, försurning och användandet av jordbruksmark.

Nytillverkade alternativ till SBR, som etenpropengummi (EPDM) och termoplastiskt gummi (TPE), ger betydligt större påverkan på klimatet än det återvunna däckmaterialet. EPDM leder till 15 gånger större utsläpp av växthusgaser än SBR, medan TPE ger 28 gånger så stora utsläpp. Sett till planens livslängd är det alltså svårt att motivera valet av gummimaterial gjort av jungfruliga råvaror. De marknadsförs ibland som bra miljöval, men sådana påståenden saknar ett helhetsperspektiv på vad som är bra för miljön. Läs mer på Ragn-Sells hemsida

 

 

Länkar

Livscykelanalys

SvFF Rekommendationer för anläggning av konstgräsplaner