Ökad transparens

Svensk Däckåtervinning verkar för ökad transparens vid användning av material i olika tillämpningar

För Svensk Däckåtervinning betyder det att: 

  • Arbeta för spårbarhet av material, varifrån kommer det och vem har tillverkat det
  • Forska och kommunicera kring om materialet migrerar några ämnen till omgivningen och om detta har någon negativ effekt samt föreslå åtgärder för att minska eventuella problem
  • Visa på proportioner i materialets påverkan jämfört med annan vanligt förekommande påverkan på människa och miljö
  • Jämföra däckmaterial med andra (ofta jungfruliga) material i samma tillämpning
  • Föra fram cost/benefit, dvs visa på den nytta som materialet bidrar till i förhållande till de farhågor som kan finnas kring användningen

Svensk Däckåtervinning menar att dessa aktiviteter tillsammans kan ge en bra bild av hur materialet kan användas i en cirkulär ekonomi då det beskriver risker och jämförelser. Däckgummi låter sig inte beskrivas enkelt utifrån kemiskt innehåll eftersom varje däcktillverkare har egna recept på innehållet och utvecklingen går snabbt mot nya blandningar. Det material som förädlas från en blandning av insamlade däck varierar därför. Det väsentliga är dock inte innehåll utan eventuell påverkan.