Stoppa den okontrollerade importen

Svensk Däckåtervinning uppmärksammar att importen av lågprisdäck, ofta från Asien, ökar både som originalmontage på fordon, släpvagnar mm men även till utbytesmarknaden.

EU har ställt strikta och relevanta krav på däcktillverkarna gällande innehåll i däcken. Detta för att minimera riskerna för negativ påverkan på hälsa och miljö. All tillverkning i Europa kontrolleras därför på olika sätt och det material som så småningom används i sekundära tillämpningar därifrån är därför spårbara och kontrollerade. Det är dock ett bekymmer att importen utifrån EU inte kontrolleras lika noggrant och det finns således risk att däck som tillverkats till låg kostnad med hjälp av miljö- och hälsomässigt undermåliga substanser letar sig in i det svenska återvinningssystemet.

Alla däck ska vara REACH-registrerade

Svensk Däckåtervinning arbetar därför med information till såväl privatpersoner som verkstäder att i första hand undvika dessa däck och i andra hand sortera ut dem för särskild hantering. Svensk Däckåtervinning uppmanar även landets olika myndigheter att mer aktivt arbeta för att stoppa denna okontrollerade import, t ex genom att kräva att alla däck som säljs/monteras ska vara dokumenterat REACH-registrerade.

Tillbaka