Stoppa freeriders bland fordonstillverkare

Svensk Däckåtervinning fortsätter sitt arbete med att få alla aktörer att ta ansvar för de däck de sätter på marknaden. Som ett led i detta vill vi därför också lyfta fram aktörer som tar sitt ansvar genom att betala återvinningsavgift för de däck som de via sina fordon sätter på den svenska marknaden. Just nu uppmärksammar vi kategorin Bussar & Lastbilar.

Anslutna företag i kategorin Bussar & Lastbilar

Evo Buss Sverige AB
Iveco Sweden AB
MAN Truck & Bus Sverige AB

Fordonstillverkare* omfattas av förordningen om producentansvar för däck (1994:1236). Dock omfattas ej personbilar upp till 3,5 ton, då dessa istället faller under förordning (2007:185) om producentansvar för bilar. I praktiken innebär detta att de fyra däck som sitter på en personbil när den demonteras är biltillverkarens ansvar.

Anslutna företag

Alla däckleverantörer i Sverige som tar sitt producentansvar finns här.