Stoppa freeriders

Svensk Däckåtervinning väntar på att Miljödepartementet ska anta den nya Förordningen om producentansvar för däck.

En väsentlig del i förslaget är att ge kommuner och myndigheter kraftfullare verktyg för att att stoppa de aktörer som inte tar ansvar för de produkter de sätter på marknaden.

Idag ökar antalet aktörer som importerar däck och som inte är medlemmar i Svensk Däckåtervinning eller betalar återvinningsavgift. Situationen innebär både en snedvriden kokurrens men även att det uppbyggda systemet belastas på ett sätt som i längden inte är hållbart.

Privatimporten ökar

Även privatimporten av däck ökar och privatimport är i dagens Förordning om producentansvar för däck undantagen från producentansvar varför även dessa däck sätts på marknaden utan att omhändertagandet när de tjänat ut är finansierat.

I båda dessa fall har landets kommuner ett särskilt ansvar. Dels för att utöva tillsyn gällande de däckimportörer som finns in kommunen för att säkerställa att de tar sitt producentansvar och dels för att privatimporterade däck när de blir avfall är ett kommunalt ansvar (grovavfall från hushåll). SDAB välkomnar en fortsatt dialog kring dessa frågor.

Tillbaka