Trafikverket räknar med fortsatt verksamhet

Trafikverkets projekt med inblandning av gummi i asfalten i nuvarande form har pågått sedan 2007. Torsten Nordgren på Trafikverket arbetar med projektet.
– Inblandning av gummigranulat från rivna bildäck i asfaltbeläggningar är långt ifrån en ny teknik, i Sverige gjordes de första försöken i mitten på sjuttiotalet jag var med redan då, berättar Torsten. Genom åren har vi haft olika infallsvinklar och testat ett flertal olika varianter på inblandning av gummi. Vi har bland annat titta på trafiksäkerhet beträffande frost och halka, bättre beständighet för ökad livslängd, sprickbildning och bullerdämpning. Ekonomin har dessutom alltid funnits med i utvärderingarna.
– Nu måste vi invänta svaren på de studier av hälsoeffekter på asfaltsarbetarna som Arbets- och miljömedicin vid Lunds Universitet håller på med innan vi kan gå vidare. Tyvärr har deras rapport försenats och lär inte komma förrän till våren.
– Vi har räknat med fortsatt verksamhet under 2016 men kan i dagsläget inte säga hur eller i vilken omfattning. Alla testresultat hittills visar att det finns en potential med materialet och att det vore förödande med ett stopp nu. Då skulle det bli mycket svårt att återstarta senare. Mer uppföljning behövs, tyvärr tar det lång tid att följa och utvärdera olika typer av beläggningar.
– Inom området gummimodifiering av asfalt sker det mycket i vår omvärld just nu, nya tekniker kommer kontinuerligt fram. För att skapa en marknad behövs det nog fler intressenter som engagerar sig och vi behöver jobba med olika material och tekniker för att säkerställa att vi får rätt prestanda och en god arbetsmiljö vid användning av gummi i asfaltbeläggningar. Vi har en pågående dialog med beläggningsbranschen samt med både Svensk Däckåtervinning och Ragn-Sells.