Världens första hållbarhetsmärkning för återvunnet material drivs av däckbranschen

Däckbranschen är först i världen att skapa en hållbarhetsmärkning för vår gemensamma strävan mot den cirkulära ekonomin. Syftet är att underlätta för återanvändning av däckmaterialet och säkra att hela återvinnningskedjan lever upp till högsta standard vad gäller miljö- och hälsa. Ett CERUB® märkt material är en garanti för en ansvarsfull produktionskedja och att den har ett transparent materialflöde. Efterlevnad och godkännande kontrolleras med hjälp av tredjepartscertifiering och därmed säkras spårbarhet och dokumentation i alla led. Hållbarhetsmärkningen CERUB® är också en garanti för att materialet uppfyller alla myndighetskrav kring miljö och hälsa för avsedd slutanvändning.

Hela kedjan tredjepartcertifieras

Hela kedjan från anskaffning, produktion, lagerhållning och distribution av produkter tillverkade av återvunna däck kan därmed certifieras och hållbarhetsmärkas. Till att börja med är det återvinningsorganisationerna som har störst nytta av CERUB-märkningen, men på sikt kommer även konsumenter att kunna ställa krav på att däcken de köper möter återvinningskriterierna enligt CERUB. Idag finns en energimärkning av däck som visar vilket rullmotstånd de har och därmed hur de påverkar bilens bränsleförbrukning. Men i en övergång till en cirkulär ekonomi där vi återanvänder material i allt större utsträckning behöver vi också ta hänsyn till hur materialet lämpar sig att återanvända.

Ett fantastiskt positivt mottagande

CERUB® drivs idag gemensamt av de 4 producentansvarsorganisationerna i Sverige, Finland, Norge och Holland och har fått ett fantastiskt positivt mottagande av både däcktillverkare, branschorganisationer och återvinningsindustrier. Utöver de fyra nu drivande organisationerna, finns ett intresse från ytterligare mer är tio länder både inom utom Europa.