Devulkanisering

När gummi tillverkas så binds de långa kolkedjorna ihop av svavelbidningar i en process som kallas vulkanisering. På så sätt skapas det formbara, beständiga och kemiskt mycket stabila material som finns i däck. Just de egenskaper som efterfrågas i däcket är desamma som gör det svårt att återvinna eftersom de kemiska svavelbindningarna ”låser” materialet. Genom devulkaniseringsprocesser bryts svavelbindningarna mekaniskt, med hjälp av värme, mikrovågor,

Tillbaka