Devulkanisering

När gummi tillverkas så binds de långa kolkedjorna ihop av svavelbindningar i en process som kallas vulkanisering. På så sätt skapas det formbara, beständiga och kemiskt mycket stabila material som finns i däck. Just de egenskaper som efterfrågas i däcket är desamma som gör det svårt att återvinna eftersom de kemiska svavelbindningarna ”låser” materialet. Genom devulkaniseringsprocesser bryts svavelbindningarna via olika processer (mekaniska, mikrovågor, kemiska eller biologiska). Det vanligaste är att endast slitbanan används vid devulkanisering. Det återvunna materialet kan till en del blandas in i nya däck och gummiprodukter, men även fungera för ljud-, vibrations och stötdämpning.