Idrott

Tack vare gummits elastiska egenskaper så passar det utmärkt som stötupptagande material i ytor för lek och idrott. Gummigranulat används i lös form som infyllnad på konstgräsplaner där det ger rätt svikt, bollbana och skyddar både plaststråna från nötning och spelarnas leder. Gummit kan även platsgjutas med ett bindemedel och skapa lekytor eller friidrottsunderlag, ofta med färg på toppen.

Totalt har dessa användningar tillfört ett femtiotal miljoner aktivitetstimmar per år genom att materialen fungerar i alla väder och årstider.

Det har förekommit farhågor om att gummigranulat kan lämna sport- och lekytan och orsaka problem i vattendrag eller på land. Normalt är det dock små mängder som lämnar dessa ytor vid vanlig användning och enkla avborstningsrutiner. De korn som ändå följer med kan fångas i filter eller sopas upp. Materialet släpper inte ifrån sig några oönskade ämnen till vare sig utövare eller naturen men ska naturligtvis hållas kvar på rätt plats.

Till övriga fördelar hör att materialet sett ut total miljöpåverkan via livscykelanalyser (LCA) presterar mycket bra, t o m bättre än naturmaterial som studerats, samt att det är billigare att anlägga och ger fler tillgängliga timmar nyttjandetid.

För dig som vill läsa mer
 • Fler Solna-ungdomar i rörelse tack vare allvädersplaner

  Sista grusplanen utbytt i Solna

  Den sista fotbollsmatchen på grus är spelad i Solna. Nu är det enbart allvädersplaner som gäller för stadens fotbollsmatcher. Totalt har Solna Stad sju 11-mannaplaner och tre 7-mannaplaner, varav 17 planer har granulat från återvunna däck som fyllnadsmaterial.

 • Folkhälsan vinnare när allvädersplanerna ersätter naturgräset

  Folkhälsan vinnare när allvädersplanerna ersätter naturgräset

  De nya allvädersplanerna etablerar sig över världen medan naturgräsplanerna tycks ha svårare att hävda sig i konkurrensen. Framgångarna ligger till stor del i att de går att använda oavsett väder. Det tåligare och mer lättskötta konstgräset gör att fotbollssäsongen kan förlängas. En fördel i vårt...

 • Stoppa inte byggen av konstgräsplaner

  Bidra till en positiv folkhälsa

  17 september 2018 På flera håll i landet förs diskussioner i kommunerna om att skjuta investeringar av konstgräsplaner på framtiden, eller helt och hållet förbjuda granulat i konstgräs. För svensk fotboll har och är konstgräsplaner en nödvändighet och har bidragit till att allt fler har kunnat s...

 • Fotbollsplaner för alla väder

  Fotbollsplaner för alla väder

  Ett område som är på stark frammarsch, och som har stor betydelse för både ungdoms- och elitidrotten, är allvädersgräs för fotboll. De här fotbollsplanerna är godkända för spel av såväl Svenska Fotbollsförbundet som FIFA och skapar bättre förutsättningar för fler, unga som äldre, att utöva världe...

 • Grönt ljus för återvunna däck i allvädersplaner

  Grönt ljus för återvunna däck i allvädersplaner

  En stillasittande livsstil är i dag en av våra största folkhälsoutmaningar, kopplad till en rad sjukdomar och en för tidig död. Därför är det viktigare än någonsin att vi idrottar och rör på oss. Bara inom fotbollen finns 600 000 organiserade spelare i alla åldrar, vilket gör den till vår största...

 • Guiden för mera spel och mindre spill

  Lär dig mer om att minska spillet

  För att minimera risken att fyllnadsmaterialet i konstgräsplaner hamnar utanför planen kan du ta del av ett antal beprövade åtgärder för mera spel och mindre spill.

 • Breddfotboll på konstgräs värd miljarder för samhället

  Breddfotboll på konstgräs – en investering för samhället

  24 augusti 2018 Drygt 24 miljarder kronor. Det är värdet på de positiva ekonomiska, sociala och hälsomässiga effekter som svensk breddfotboll skapar, enligt en "social return on investment"-studie (SROI) som forskare* genomfört på uppdrag av UEFA. Byggandet av fler konstgräsplaner är med andra o...

 • Ny livscykelanalys – Däckgranulat på planen sänker miljöpåverkan på flera sätt

  Återvunnet däckmaterial har lägst miljöpåverkan

  Fyllnadsmaterial av återvunnet däckmaterial har lägre miljöpåverkan än alternativa material på en rad mätbara sätt, sett över hela livslängden. Det visar en ny livscykelanalys som studerat de vanligaste materialen som används på fotbollsplaner. En livscykelanalys studerar miljöpåverkan genom hel...

 • Så blir konstgräsplaner mer cirkulärekonomiska

  Så blir konstgräsplaner mer cirkulärekonomiska

  Det finns drygt 600 000 aktiva idrottare som vill spela fotboll året runt och naturgräsplanerna räcker inte för att förse alla med speltid. Konstgräsplaner tillför därmed en efterfrågad nytta och behövs för fotbollen. Samtidigt pågår en debatt om att konstgräsplaner inte skulle vara säkra för häl...

 • Faktablad: Allvädersplaner och återvunnet däckgummi

  Faktablad: Allvädersplaner och återvunnet däckgummi

  Här här vi sammanställt information om allvädersplaner och de olika alternativen till infyllnad som finns, samt deras respektive miljö- och hälsoeffekter. Dessutom finner du information om hur du bästa sköter en allvädersplan ur ett miljöperspektiv. Ladda ner PDF

 • Frågor och svar om Allvädersplaner

  Frågor och svar om Allvädersplaner

  Här kan du få svar på många frågor kring allvädersplaner. Är de säkra att idrotta på? Varför behövs gummikorn och finns det andra alternativ? Vad händer med gummikornen efteråt och hur motverkas spridningen?