Infrastruktur

En av de tidigaste användningarna för återvunnet däck finns inom infrastruktur. Däckklipp är ett stabilt och dränerande material som inte fryser och som klara stora laster. Det renar dessutom vatten genom att däckgummit utgör en god yta för renande mikroorganismer att etablera sig på.

Däckklipp har därför använts i vägbankar, under uppställningsytor, som markförstärkning, för vibrationsdämpare vid vägar och järnvägar, mm. Klippet är lättare än sten och sparar bergtäkter.

Däckgranulat används för sina egenskaper som prestandahöjare i asfalt, vilket beskrivs i en egen text.

För dig som vill läsa mer
 • Viveca gör cykelbanan mjukare

  Viveca gör cykelbanan mjukare

  Allt fler väljer att cykla, vilket väl av många ses som bra för bland annat folkhälsan. Samtidigt visar statistiken att antalet skadade cyklister har ökat varje år sedan 2010. Att komma tillrätta med den negativa trenden kommer sannolikt att kräva en rad olika lösningar – en av dem kan vara Vivec...

 • Trafikverket räknar med fortsatt verksamhet

  Trafikverket räknar med fortsatt verksamhet

  Trafikverkets projekt med inblandning av gummi i asfalten i nuvarande form har pågått sedan 2007. Torsten Nordgren på Trafikverket arbetar med projektet. – Inblandning av gummigranulat från rivna bildäck i asfaltbeläggningar är långt ifrån en ny teknik, i Sverige gjordes de första försöken i mitt...

 • Det banas väg för gummiasfalt i Las Vegas

  Det banas väg för gummiasfalt i Las Vegas

  I början av oktober genomfördes en internationell konferens om gummiasfalt i Las Vegas. Konferensen hålls vart tredje år och är den kanske viktigaste källan till information om framstegen med däckgummi inblandat i asfalt. Området har en mycket stor potential eftersom asfaltens egenskaper förbättr...

 • Mer fågelsång i Kalifornien

  Mer fågelsång i Kalifornien

  Delstaten Kalifornien i USA har fattat beslut om att 50% av all läggning av asfalt fr o m hösten 2015 ska ske med inblandning av minst 15% däckgummi. Gummiinblandning kan ha ett flertal fördelar; längre livslängd, möjlighet till tunnare lager, mindre sprickbildning, bättre dränering och mindre v...