Materialets egenskaper

Gummi har alldeles särskilda egenskaper i förhållande till andra material. Det är mycket åldersbeständigt, tål temperaturväxlingar och UV-strålning, isolerar såväl elektricitet som värme/kyla, är dränerande och lätt, har en yta som mikroorganismer trivs på, och kan även binda mot olika material, bland annat med hjälp av co-polymerer. 

Gummi framställs idag både av saven från gummiträd (naturgummi) eller i en industriell process (syntetiskt). För att få fram de egenskaper som önskas tillsätts olika ämnen till gummit; kimrök, oljor mm. För att få ett stabilt, formbart och beständigt material vulkaniseras gummit. Vulkanisering skapar ett material med mycket hårda kemiska bindningar, ordet vulkanisering kommer ifrån att man använder svavel (som man kan bryta i vulkaner). Tack vare sin stabilitet släpper inte däckgummi ut, lakar, ämnen till omgivande miljö , migration till luft eller vatten är mycket begränsad. Det är till och med i laboratoriemiljö svårt att med mycket starka lösningsmedel få ut, eller till och med detektera, samtliga ämnen i materialet. Även om stabiliteten i materialet är positiv gällande påverkan på människa och miljö så innebär det en utmaning om man vill återanvända däckgummits ingående delar. Flera processer har utvecklats för detta som är under kommersiell etablering. Till dessa hör devulkanisering, dvs att bryta svavelbindningarna, med hjälp av mikrovågor, kemisk behandling, eller med pyrolys, dvs att utan närvaro av syre förånga gummit och få ut oljor, kimrök, stål och textil var för sig. Idag sönderdelas de uttjänta däcken mekaniskt och däcksklippen används i olika anläggningsapplikationer. Däcksklipp används även vid tillverkning av granulat genom ytterligare sönderdelning där stål och textil avskiljs.

När uttjänta däck återvinns erhålls ett material som till stora delar har kvar sina tekniska egenskaper. Det är mjukt, elastiskt och återtar sin ursprungliga form efter en belastning. Dessa egenskaper ger en möjlighet att framställa produkter med unika egenskaper, till exempel produkter som klarar av att deformeras stort utan att gå sönder, produkter som dämpar vibrationer, eller produkter som både dränerar, isolera och renar vatten.

På sikt kan däckgummi även återanvändas för tillverkning av nya däck. Utmaningen är det varierande innehållet i de däcken, eftersom varje tillverkare arbetar med egna, optimerade och ständigt förbättrade recept för att öka t ex våtgrepp och livslängd, minska rullmotstånd och energiåtgången. Därför kan inte konkurrenters eller tidigare generationers däckgummi utan vidare blandas in för ny däckproduktion. Flera tillverkare arbetar dock med lösningar för detta.

För dig som vill läsa mer
 • Cirkulär geometri blir cirkulär ekonomi

  Cirkulär geometri blir cirkulär ekonomi

  Mänsklighetens kanske mest energibesparande uppfinning, hjulet, har under årtusenden utvecklats och förfinats och är idag uppbyggt av en fälg och ett luftfyllt däck. Däcket i sig är konstruerat av högprestandamaterial som forskats fram för att vara hållbart, säkert (våtgrepp, vintergrepp), energi...

 • I huvudet på en Ekotoxikolog

  I huvudet på en Ekotoxikolog - Fakta

  Re:Bounce har träffat Ragn-Sells Ekotoxikolog Sara Stiernström, som ägnar stora delar av sin arbetsvecka åt kontroll och kvalitetssäkring av material från insamlade förbrukade däck. – Det är ett mycket användbart och mångsidigt material med en mängd olika användningsområden, som dessutom ger ett...

 • Gummi

  Gummi

  Gummi har alldeles särskilda egenskaper i förhållande till andra material. Det är dessutom mycket åldersbeständigt, tål temperaturväxlingar och UV-strålning, isolerar såväl elektricitet som värme/kyla, är dränerande och lätt, har en porisk yta som mikroorganismer trivs på och kan även binda mot o...

 • Däckbranschen – en oöverträffad möjliggörare

  Däckbranschen – en oöverträffad möjliggörande

  ”Man kan lite sammanfattat säga att: Däckbranschen verkar för att möjliggöra landförflyttning av människor, djur och materiella ting på ett säkert, bekvämt/skyddande och miljöekonomiskt sätt genom att utveckla, tillverka och marknadssätta däck, rekommendera rätt däck till rätt tillämpning (utifrå...

 • Gummiportalen - För dig som vill veta mer

  Gummiportalen - För dig som vill veta mer

  Hur kan vi förbättra hanteringen av våra resurser? Kan du påverka? På Gummiportalen hittar du kunskap kring materialåtervinning av gummi från uttjänta däck. Portalen sammanställer och tillgängliggör resultat av den forskning som bedrivs vid bland annat Luleå Tekniska Universitet i samarbete med s...

 • Gummimaterial från återvunna bildäck - ett högvärdigt material

  Gummimaterial från återvunna bildäck - ett högvärdigt material

  Tommy Edeskär, tekn dr vid Luleå Tekniska Universitet, har på Svensk Däckåtervinnings uppdrag tagit fram en statusrapport som redogör för användningsområden och efterfrågan på förädlat material från uttjänta däck. Ladda ner Statusrapport 2015 "Efterfrågan på gummimaterial från däck" här.

 • Faktablad: Allvädersplaner och återvunnet däckgummi

  Faktablad: Allvädersplaner och återvunnet däckgummi

  Här här vi sammanställt information om allvädersplaner och de olika alternativen till infyllnad som finns, samt deras respektive miljö- och hälsoeffekter. Dessutom finner du information om hur du bästa sköter en allvädersplan ur ett miljöperspektiv. Ladda ner PDF

Däckets utveckling 

Det har hänt mycket sedan upptäckten av vulkaniseringen 1839. Idag är gummi från förbrukade däck ett åtråvärt och högst användbart material som används i allt från fotbollsplaner för året runt bruk till rening av avloppsvatten.