Nya däck

Denna fråga har varit ett hett forskningsämne sedan vulkaniseringsmetoden upptäcktes. Det finns två huvudsakliga hinder.

  1. De kemiska bindningarna är extremt svåra att bryta. De svavelbindningar som knyter kolkedjorna samman i vulkaniserat gummi är mycket svåra att bryta på ett sätt som inte förstör gummit liksom möjligheterna att åter vulkanisera det.
  2. Kvalitetskrav på nya däck. Varje del av däcket har sin egen gummiblandning, som dessutom skiljer sig mellan typ av däck och tillverkare. Åldern på ett däck och även däck från olika produktionsplatser från samma tillverkare kan också ha olika innehåll. Utsorteringen av delar av däck i den mångfald som existerar är både svår och dyr. Sammanblandning av de olika blandningarna skulle kunna störa däckens funktion på sätt som är svårt att förutse.
Det ligger i samhällets intresse att fortsätta försöka göra nya däck av gamla

Naturgummi finns på EU:s kritiska råvarulista, vi behöver däck för att många viktiga samhällsfunktioner, utan däck kan vi till exempel inte producera eller transportera mat. Naturgummit är mycket svårersättlig i däckframställning och gummiträd växer inte i någon meningsfull skala i Europa. Kunde vi göra nya däck av gamla skulle däck kunna framställas med mindre resursåtgång och dessutom med importrelaterad risk.

Framsteg görs

På experimentskala har det varit möjligt att blanda upp till 25% de-vulkaniserat gummi eller 10 % mikro-granulerat gummi till vissa nya däck. Mer avancerad sortering, testning och logistik håller på att utvecklas för att möjliggöra detta.

Pyrolys att återvinna kimrök, på engelska kallad recycled-Carbon Black.

Genom pyrolys kan kimrök utvinnas ur gummi och blandas till regummering för lastbilsdäck. Tyvärr går kimrökens aktiva egenskaper förlorade när de återvinns. Detta gör att endast en liten del återvunnen kimrök kan blandas in i tillverkningen av ett nytt däck, merparten behöver vara ny kimrök. Pyrolysmetoden kan därför bara ersätta en bråkdel av däckens vikt med återvunnet material. Pyrolys är väldigt omtalad och beforskad, med 100-tals bolag som experimenterar för att få acceptabel kvalitét till däcktillverkning, men kimröken och oljan som däcken reduceras till används nästan uteslutande i andra produkter än i däck.

I jämförelse är mikrogranulering den metod som är närmare industriell skala av de tre som nämnts. Mikrogranulering ger högre återvinningsinnehåll till nya däck än pyrolys. Mikrogranulering återvinner gummi inklusive kimrök. Pyrolys möjliggör endast åter cirkulering av kimröken till nya däck och med mycket låg inblandning för att inte skapa problem. Pyrolysen reducerar gummit till förbränningsolja.

Gummi är ett unikt material som bör återbrukas för att minska behovet av ny råvaruutvinning så mycket som möjligt innan den förbränns. Gummi är som sagt också ett material vi är tvungna att importera för att tillverka däck. Forskningen och uppskalningsförsök fortsätter, men även experiment med andra sorters material än gummi för morgondagens fordon.