Pyrolys

Genom upphettning till förångning av material, utan närvaro av syre, så kallad pyrolys, kan däcket delas upp i oljor, kimrök, stål och textil. Ett 70-tal aktörer inom EU arbetar med att optimera processen för däck. Ett mindre antal aktörer har lyckats uppnå handelsbara fraktioner men ingen har ännu skalat upp verksamheten till industriell produktion.

En av utmaningarna med pyrolys är att ingående däckråvara skiljer sig beroende på däckstorlek och tillverkare. Eftersom varje däck är optimerat för respektive fordon och användning så varierar recepten och olika spårämnen förekommer i varierande grad. Dessa spårämnen finns kvar i de återvunna fraktionerna till olika grad och processen kräver därför noggrannhet vad gäller ingående råvara, detaljerad styrning av processen samt ibland efterbehandling.

Flera däcktillverkare har visat intresse för att återföra pyrolys-råvara till nya däck men hittills i en mindre grad. Kimrök används även i annan gummitillverkning mm där kraven inte är lika höga som för trafiksäkra däck och det finns där en ökande efterfrågan. Oljorna varierar i kvalitet från delar av desamma som kan vara av bensinkvalitet, till bunkerolja.

Förutom potentialen i att förfina processen och skala den till större kapacitet finns ett behov av att ta hand om däck som inte lämpar sig för materialåtervininng (t ex däck med punkteringsvätskor) samt material som genom olika användning efter återvinning blandats med andra material, smutsats ned osv. Här kan pyrolys utgöra en slutstation för det cirkulära materialflödet och övergå till ett cirkulärt flöde av råvaror.