Utveckla produkter

Utifrån sina unika egenskaper passar de återvunna däckfraktionerna utmärkt till att användas i nya produkter.

Gummi används i t ex gjutna produkter, i lättfyllnad och energimassa mm. Inte minst skapar blandningar med andra material möjligheter.

Stål från däckens klinchvajer och kord, liksom textilfiber från däckets förstärkningslager är utmärkta armeringar i betong, gjutna produkter, spånskivor, byggelement mm.

Kanske vill du utveckla produkter av återvunnet material? Kontakta då oss via kontaktsidan. Vi uppmuntrar initiativ till ny, miljömässig och säker användning av materialet.

Handböcker

 

Usage Guide Tire-Derived Aggregate (TDA), California Department of Resources Recycling and Recovery 2016

Denna handbok ger en introduktion till däcksklipp dess tekniska egenskaper och olika applikationer i vilka däcksklippfungerar ger fördelar. Man ger även en kort beskrivning av miljöegenskaper och redovisar att om fattande tester inte har påvisat att däcksklipp i applikationer inte utgör någon risk för miljön.

Scrap Tires: Handbook on Recycling Applications and Management for the U.S. and Mexico, United states environment protection agency, 2010, EPA530-R-10-010. 134 sidor

Denna skrift innehåller utförlig information om materialkarakteristika, erfarenheter om applikationer för anläggningstillämpningar för däcksklipp och hela däck (inklusive mätdata och beräkningar), energiutvinning mm. Dessutom ges en beskrivning av situationen för uttjänta däck i USA och mexikanska gränsen.

Handbok Gummiklipp Information 18:7

Dokumentet beskriver gummiklipp som ett alternativt material för användning vid väg och anläggningsbyggande. Här finns tekniska data om materialet, beskrivningar om förutsättningar och konstruktionsexempel för olika tillämpningar; tjälisolering av vägar, lättfyllnadsmaterial, dräneringslager, för hästsportsanläggningar och andra tillämpningar. Även det praktiska utförandet beskrivs. Handboken innehåller även ett stort antal referenser.

Guidance Manual for Engineering Uses of Scrap Tires, Geosyntec Project No.: ME0012-11 June 2008

Ytterligare en handbok. Innehåller liknande tekniska information som ovanstående handböcker med kompletterande tekniska data. Den redovisar också applikationer med fallstudier både för deponier men även för entreprenadtillämpningar och en kort beskrivning av övriga applikationer för återvunnet däcksgummi, så som gummiasfalt, lekplatsunderlag och gjutna produkter.