Vattenrening

En kanske oväntad tillämpning för däckgummi är att rena vatten. Ytan på gummi medger ett jonbyte men utgör även en attraktiv yta för mikroorganismer att etablera sig på. Dessa organismer processar och renar förbipasserande vatten oavsett om det är grå- eller svartvatten eller slagg av olika slag.

Genom en förbehandlande tvättning minimeras utlakning av den zink som brottytor i materialet initialt frilägger. Det beredda klippet kan användas i enskilda avlopp, i kommunala vattenreningsverk och inom jordbruket. Även gruvnäringen har visat intresse för att använda däckmaterial för att fånga olika ämnen från slagg.

Efter användning kan klippet tvättas och återanvändas eller gå till energiutvinning.

För dig som vill läsa mer
 • Vattenrening med däckgummi väcker stort intresse

  Miljövänlig vatten­rening med däckgummi

  I flera länder har däckgummi använts för avloppsrening med goda resultat i drygt 20 års tid. Nu ökar intresset även i Sverige och ett företag som var tidigt ute är Oikoslab, som forskar på ett recirkulationssystem där avlopps­vattnet renas i en bädd av strimlade däck. Oikoslab ligger djupt inbäd...

 • Biofiltrering med däckflis minskar mängden kväve, fosfor och sulfat

  Biofiltrering med däckflis minskar mängden kväve, fosfor och sulfat

  Den som kommer till Heinola stads avloppsreningsverk i Finland känner en svag lukt i näsborrarna. Men den kommer inte från containern som står mitt på gården, i vilken man testar hur däckflis fungerar som biofiltreringsmaterial. – Därifrån kommer ingen dålig lukt, eftersom man tillför processen...

 • Gummigrus ersätter sten

  Gummigrus ersätter sten

  Vi har i Sverige idag ett växande problem med att få fram tillräckligt rena material för vattenrening. Att naturgrus är en sinande resurs är något vi måste ta på allvar. Bristen på naturgrus påverkar inte bara alla svenska hushåll med enskilt avlopp, det påverkar även vårt grundvatten. – Varje g...