Begagnade däck

Begagnade däck kan i vissa fall behöva rapporteras till Svensk Däckåtervinning. Däckimportörer som sätter ett däck på den svenska marknaden omfattas av producentansvaret för däck (SFS 1994:1236) och ansluter sig till Svensk Däckåtervinning för att rapportera och betala återvinningsavgift för de däck som de importerar. Detta gäller oavsett om däcken som importeras är nya eller begagnade.

Även försäljning av begagnade däck från demonterade personbilar ska rapporteras till Svensk Däckåtervinning. Bakgrunden är att personbilar omfattas av förordning (SFS 2007:185) om bilar. Förordningen gäller för hela bilen vilket innefattar däcken. En överenskommelse mellan bilbranschen och däckbranschen innebär att däckbranschen och därmed Svensk Däckåtervinning, tar hand om de fyra första däcken och de däck som sitter på bilen när den demonteras är bilproducenternas ansvar att återvinna (läs mer under Bildemonterare). Om dessa däck istället säljs begagnade så har säljaren ansvar att rapportera in detta till Svensk Däckåtervinning.