Däck på personbilar

Personbilar omfattas av förordning (SFS 2007:185) om bilar. Förordningen gäller för hela bilen vilket innefattar däcken. En överenskommelse mellan bilbranschen och däckbranschen innebär dock att däckbranschen och därmed Svensk Däckåtervinning, tar hand om de fyra första däcken och de däck som sitter på bilen när den demonteras är bilproducenternas ansvar att återvinna (läs mer under Bildemonterare). De däck som sitter på bilen när den är ny kommer när de är uttjänta därmed att falla ut i Svensk Däckåtervinnings återvinningssystem.