Frivillig återvinningsavgift vid privatimport

Privatimport av däck omfattas inte av producentansvar och således kräver inte lagstiftaren att privatpersoner som köpt däck utomlands eller via internet betalar återvinningsavgift.

Bakgrunden till detta är att förordningen om producentansvar är från 1994 och att framförallt handel via internet då inte fanns. Privatimporten kunde således anses som försumbar. Idag är dock situationen annorlunda och allt större mängder däck köps direkt av konsument från utlandet. Detta medför stora belastningar på återvinningssystemet eftersom kostnaden för dessa däck ska bäras av de aktörer som gör rätt för sig.

Svensk Däckåtervinning öppnar därför möjligheten för privatpersoner som importerat däck att lämna sitt bidrag till återvinningen.

Sätt in 20 kr per däck (inkl moms) på Bankgiro 5952-0254 märk inbetalningen med ”privatimport”. Svensk Däckåtervinning är inte vinstdrivande och skall använda samtliga medel till insamling och återvinning av däck samt därmed förenlig verksamhet.