2017 samlades det in ca 90 000 ton däck

En sammanfattning av Svensk Däckåtervinnings rapport 2017 till Naturvårdsverket.

Faktablad: Allvädersplaner och återvunnet däckgummi

Här här vi sammanställt information om allvädersplaner och de olika alternativen till infyllnad som finns, samt deras respektive miljö- och hälsoeffekter. Dessutom finner du information om hur du bästa sköter en allvädersplan ur ett miljöperspektiv.