Producentansvaret finansieras med en återvinningsavgift

Återvinningsavgiften som betalas när man köper ett nytt däck finansierar hämtning, bearbetning och slutlig återvinning av det uttjänta däcket. Även däck som är originalmonterade på släpvagnar, jordbruksmaskiner, entreprenadmaskiner m fl omfattas av producentansvaret. En verkstad som importerar själva betraktas som producent och harproducentansvar. Den verkstad som köper däck av en svensk importör eller producent bör förvissa sig om att leverantören tar sitt producentansvar. Detsamma bör gälla även för en slutkonsument.

Det förekommer att ”Internetimporterade” däck säljs under förespegling att företaget tar ansvar för återvinningen. Ofta stämmer det tyvärr inte. Åtagandet är omfattande: Man ska till exempel kunna samla in de däck man sålt när de är uttjänta, oavsett var i landet de då finns. Det räcker inte med att ta emot däck när någon kommer och köper nya. Svensk Däckåtervinning har byggt upp en organisation som hanterar detta åt de företag som skrivit avtal med Svensk Däckåtervinning.

Verkstäder som tar betalt för att ta emot uttjänta däck bryter mot förordningen om producentansvar eftersom det är en del av Svensk Däckåtervinnings insamlingsorganisation och därför att dom själva får lämna däcken kostnadsfritt till återvinning. Däremot får de ta betalt för att montera av däcket från fälgen om någon vill lämna in ett komplett hjul.

Alla däckimportörer i Sverige som tar sitt producentansvar finns här.

Prislista för återvinningsavgifter hittar du här.
Dessa avgifter betalar producenten till Svensk Däckåtervinning AB. Det står sedan producenten fritt att välja om eller hur mycket man vill debitera sina kunder.