Är det säkert att idrotta på allvädersplaner/konstgräs?

Är det säkert att idrotta på Allvädersplaner/Konstgräs?
Ja, över 70 oberoende forskningsrapporter har visat att det är ofarligt att spela på allvädersplaner med gummigranulat av återvunna däck.

De PAH (Polycykliska aromatiska kolväten) som förekommer i däck, det material som allvädersplaner av granulat görs av, frigörs i mycket låga mängder vid spel på dessa planer. Det beror på de starka kemiska bindningar som uppstår när däckgummi vulkaniseras (svavel tillsätts under värme).

Det holländska statliga institutet för folkhälsa har i en studie visat att spelare på allvädersplaner med granulat exponeras för mycket låga nivåer PAH (37–98 ng/dag) medan till exempel normal exponering för vuxna via mat ger 1 800–4 900 ng/dag.

Även ECHA, den europeiska kemikaliemyndigheten, gick 2017 ut med en rapport som slår fast att det inte finns några hälsorisker med att idrotta på konstgräsplaner med fyllnadsmaterial av återvunna däck, eller arbeta med underhållet av planerna.