Användbara länkar

Här är några aktörer som arbetar med vidareförädling av däckmaterial:

Ecorub
Finsk Däckåtervinning
Granuband
JAP Entreprenad
RagnSells
RecyBEM
RethinkTires
Scandinavian Enviro Systems
Virgin Rubber Substitute
 

Du kan läsa mer om regelverk, forskning mm här:

Ecoloop
Gummiportalen
Kemikalieinspektionen
Naturvårdsverket
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Trafikverket
 

Inom EU finns det 15 länder som har lagstadgat producentansvar på däck. Här finns länkar till några av dem:

Aliapur
Dekkretur
Ecopneus
Signus 


Här hittar du nyttig information från branschorganisationer

Däckbranschen Sverige
Däckbranschens Informationsråd
Däckspecialisternas Riksförbund
European Tyre & Rubber Manufacturers Association
Sveriges Gummitekniska Förening
The Scandinavian Tire & Rim Organization