Svensk Däckåtervinning

Svensk Däckåtervinning AB, är däckbranschens svar på förordningen om producentansvar för däck (1994:1236) och har till uppgift att organisera insamlingen och återvinningen av alla uttjänta däck.

Sedan den operativa starten i januari 1995 har varje år mellan 90 och 100 procent av alla uttjänta däck samlats in. De senaste åren är insamlings- och återvinningsgraden överstigit  100 procent. Konsumenterna tar sitt miljöansvar genom att betala en återvinningsavgift vid köp av nya däck.

Förordningen om producentansvar innebär att den som placerar däck på marknaden också måste ta ansvar för hur de hanteras när de tjänat ut. Efterhand har liknande förordningar kommit att omfatta bilar, elektriska och elektroniska produkter, tidningar, wellpapp, kartong, metall, plast och glas. Respektive bransch har bildat materialbolag som samordnar ansvaret för insamling av de återvinningsbara materialen. Övervakande myndighet är Naturvårdsverket och kommunens miljökontor.

Här kan du läsa regelverket i "Förordningen om producentansvar för däck".