Mästare i insamling till både nytta och nöje

2016 har Ragn-Sells, på uppdrag av Svensk Däckåtervinning samlat in 87 000 ton däck i Sverige. Över 6 000 däckverkstäder och återvinningsanläggningar har bidragit med däck från sina verksamheter. Den insamlade mängden är återigen över 100% av antalet sålda däck vilket är rekord i returinsamling.
En stor del av däcken, 26 774 ton (32%), har gått till produktion av granulat som bl a används till fyllning i allvädersplaner med konstgräs. 1 568 ton (2%) stål och textil har utvunnits från däcken och återgått till sina respektive kretslopp. Cementindustrin har använt 24 968 ton (30%) som energikälla i produktionen.

 

Lev mängder inkl Heljestorp 2012 2013 2014 2015 2016
Enhet % ton % ton % ton % ton % ton
Regummering 0% 51 0% 48 0% 30 0% 64 0% 101
Export hela däck 1% 1048 1% 1061 1% 809 1% 606 1% 602
Sprängmattor 6% 4927 6% 4958 6% 5032 7% 5653 9% 7135
Övrig materialåtervinning (stål, SES) 0%   1% 921 3% 2251 2% 2119 2% 1568
Pulver/ Granulat 39% 34482 30% 23314 43% 36019 34% 28795 32% 26774
Energiutvinning 24% 20958 22% 16969 20% 16758 27% 23105 21% 17763
Energiutvinning cementindustrin 19% 16465 18% 13724 17% 14191 17% 14565 30% 24968
Materialersättning (fylln/drän/osv) 12% 10366 21% 15920 11% 9099 12% 10283 6% 4864
Summa levererat 100% 88297 100% 76915 100% 84191 100% 85190 100% 83775
Andel energi 42%   40%   37%   44%   51%