Mästare i insamling till både nytta och nöje

Majoriteten av de etablerade däckimportörerna och svenska tillverkare/regummerare är anslutna till Svensk Däckåtervinning (SDAB). 2017 samlades det från dessa in drygt 90 000 ton däck jämfört med 87 500 ton för 2016. 2017 återvanns totalt 88 470 ton jämfört med 83 775 ton under 2016. .

 

Lev mängder i ton 2013 2014 2015 2016 2017
Regummering 48 30 64 101 21
Export hela däck 1061 809 606 602 1031
Sprängmattor 4958 5032 5653 7135 6883
Övrig materialåtervinning (stål, SES) 921 2251 2119 1568 2000
Pulver/ Granulat 23314 36044 28795 26774 26341
Energiutvinning 16969 16758 23105 17763 23431
Energiutvinning cementindustrin 13393 14191 14565 24968 25821
Materialersättning (fylln/drän/osv) 15920 9099 10283 4864 2942
Summa levererat 76584 84216 85190 83775 88470