Mästare i insamling till både nytta och nöje

Majoriteten av de etablerade däckimportörerna och svenska tillverkare/regummerare är anslutna till Svensk Däckåtervinning (SDAB). 2018 samlades det från dessa in nästan 95 000 ton däck jämfört med lite drygt 90 000 ton för 2017. 2018 återvanns totalt 90 857 ton jämfört med 88 470 ton under 2017. .

 

Lev mängder i ton 2014 2015 2016 2017 2018
Regummering 30 64 101 21 0
Export hela däck 809 606 602 1031 1532
Sprängmattor 5032 5653 7135 6883 8894
Övrig materialåtervinning (stål, SES) 2251 2119 1568 2000 12532
Pulver/ Granulat 36044 28795 26774 26341 6920
Energiutvinning 16758 23105 17763 23431 28419
Energiutvinning cementindustrin 14191 14565 24968 25821 29130
Materialersättning (fylln/drän/osv) 9099 10283 4864 2942 3430
Summa levererat 84216 85190 83775 88470 90857