Fotbollsplaner för alla väder

Ett område som är på stark frammarsch, och som har stor betydelse för både ungdoms- och elitidrotten, är allvädersgräs för fotboll. De här fotbollsplanerna är godkända för spel av såväl Svenska Fotbollsförbundet som FIFA och skapar bättre förutsättningar för fler, unga som äldre, att utöva världens mest populära sport.

Enligt Tommy Edeskär vid Luleå Tekniska Universitet, som har stor erfarenhet av forskning inom området, är en av allvädersgräsplanernas stora fördelar den ökade tillgängligheten för spel. En plan med allvädersgräs ger fyra gånger fler speltimmar än en med naturgräs.

Fördel allvädersplan

De här allvädersplanerna är säkra, tåliga och hållbara. Den dränerande förmågan underlättar spel vid regn, samtidigt som det jämna mjuka underlaget skonar leder och knän. Dessutom kräver de mindre skötsel – de behöver varken klippas, vattnas eller gödas – och ger mindre miljöpåverkan än naturgräs. Genom att använda återvunna däck som fyllning i planen, istället för nytt industritillverkat gummi av så kallat jungfruligt material, kan man minska miljöpåverkan ytterligare.

FIFA valde allvädersgräs

När FIFA beslutade arrangera fotbolls-­­VM 2015 för damer på allvädersgräs, var det i sig unikt att hela evenemanget för första gången skulle spelas på allvädersgräs. Beslutet blev dock omstritt, med heta diskussioner om det mesta från hälsorisker till spelupplägg. Många bygger emellertid sina inställningar på gamla erfarenheter. De första allvädersgräsplanerna kom på 1970-talet och sedan dess har tekniken utvecklats till vad vi idag kallar tredje generationens allvädersgräs, med andra förutsättningar än tidigare.

Inte värre än schampo

En rad oberoende svenska och internationella undersökningar har gjorts för att bedöma hälsoeffekter. Man har mätt spårämnen i blod och urin hos spelare utan att se några ökade hälso­risker jämfört med andra gummi­blandningar. Andra faktorer, som val av schampo efter aktiviteten, har visat på större hälsoeffekter. Nya studier visar även att det inte går att spåra gummi från allvädersplaner till föroreningar i havet, vilket förts fram som ett möjligt problem. Branschen följer dock utvecklingen noggrant och tittar på möjligheten att bygga ”gummi­fällor” om så skulle behövas.

Norrköping gör som FIFA

Enligt Norrköpings Tidningar (16-01-04) är Norrköping ett exempel på en kommun som har bestämt sig för att använda allvädersgräs med granulat av uttjänta bildäck på fotbollsplaner.  Det blir allt svårare att skylla på vädret, i alla fall för den som tänkt spela fotboll.