Grönt ljus för återvunna däck i allvädersplaner

En stillasittande livsstil är i dag en av våra största folkhälsoutmaningar, kopplad till en rad sjukdomar och en för tidig död. Därför är det viktigare än någonsin att vi idrottar och rör på oss. Bara inom fotbollen finns 600 000 organiserade spelare i alla åldrar, vilket gör den till vår största folksport. Tidigare var det främst en sommarsport, men tack vare allvädersplaner kan vi i dag spela fotboll utomhus nästan året runt.

Allvädersplaner består av så kallat konstgräs, som fylls ut med ett material för att ge planen stöd, svikt och mjukhet. Det vanligaste materialet är korn av gummi från återvunna däck. Den senaste tiden har det funnits en oro om att det skulle vara hälsofarligt att idrotta på konstgräs med fyllnadsmaterial av återvunnet däckgummi, men det motbevisas nu i en färsk EU-rapport.

Att framställa däck är en resurskrävande process. Därför är det viktigt att vi tar hand om uttjänta däck och återanvänder materialet på olika sätt. I Sverige samlas i dag i princip alla sålda däck in igen, ett unikt bra resultat för återvinning och ett effektivt sätt att få tillgång till ett högteknologiskt material.

Den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA släppte nyligen en rapport (läs hela rapporten på sdab.se) där de utvärderat användningen av återvunnet däckgummi som fyllnadsmaterial i allvädersplaner. Slutsatsen är att riskerna med att vistas på allvädersplaner är som mest mycket små, både för de som idrottar på planen och de som sköter underhållet.

Vi tycker det är bra att EU gör den här typen av grundliga utredningar. En lång rad forskningsstudier har tidigare gjorts på materialet från återvunna däck, och allt pekar på att det är såväl säkert för hälsan som fördelaktigt för miljön att använda det. En livscykelanalys som Luleå Tekniska Universitet genomfört visar dessutom att allvädersplaner med däckgummi under sin livslängd har mindre miljöpåverkan än andra plantyper.

Vi välkomnar och stödjer mer forskning kring hur återvunnet däckmaterial bäst kan användas. Genom att återvinna gummit minskar vi behovet av att producera nytt material och bidrar på så sätt till att spara på jordens resurser.

Det är viktigt att alla får möjlighet till motion. Vi vill därför uppmana kommunpolitiker och beslutsfattare att skapa fler idrottsanläggningar, däribland fler allvädersplaner med kostnadseffektivt och hållbart återvunnet däckgummi. Sveriges alla fotbollsspelare: fortsätt röra på er. Det är inte farligt för hälsan att idrotta på konstgräs, men desto farligare att leva ett stillasittande liv.