Mikroplaster i havet - genmäle

Den 7 mars presenterade Naturvårdsverket och IVL den rapport som regeringen beställt angående mikroplaster i havet. Rapportens huvudtema är att gummi från konstgräsplaner utgör en av de största källorna till uppkomsten av mikroplaster. Svensk Däckåtervinning vill förtydliga att rapporten är en teoretisk studie utifrån tänkbara källor och spridningsvägar till föroreningar i havet. I rapporten skriver dock författarna själva att det inte gått att bevisa att däckmaterial kommer ut i havet.

I samband med att regeringsuppdraget påbörjades genomfördes en workshop där information presenterades som visade att däckgummi inte har identifierats i de prover som tagits på vattnet i Östersjön. (89% av plasterna var identifierbara och teoretiskt kunde det förvisso  finnas gummi i de oanalyserade 11%). Annan forskning visar att däckpartiklar har högre densitet än vatten och därför snabbt sedimenterar, dvs inte flyter omkring, om de hamnar i vatten. Det kan även noteras att gummipartiklar används som jordförbättring då de luckrar jorden och underlättar för växtlighet i det fall partiklarna ej när vattendrag. Ett stort antal studier, sammanställda av Docent Tommy Edeskär vid Luleå Tekniska Universitet, har visat att däckgummi inte lakar ur skadliga ämnen varför användning av materialet i sig anses säkert.

Svensk Däckåtervinning stödjer arbetet med att identifiera och minska mikroplaster i havet

Förekomsten utgör ett mycket stort problem som måste hanteras. Svensk Däckåtervinning välkomnar därför seriösa studier som visar på verkliga förekomster av problem. Om det visar sig att däckgummi från konstgräsplaner utgör ett problem så vill Svensk Däckåtervinning verka för att gummi-fällor konstrueras så att nyttan med dessa allvädersanläggningar som medger friskvård året runt kan utvecklas på ett säkert sätt.