Sista grusplanen utbytt i Solna

Den sista fotbollsmatchen på grus är spelad i Solna. Nu har även Läroverkets bollplan vid Vasalundshallen blivit en allvädersplan, vilket varit efterlängtat bland Solnas föreningar och unga spelare. Solna Stad har numera 18 allvädersplaner för matchspel, sju 11-mannaplaner och tre 7-mannaplaner. Av dessa har 17 planer fyllning med granulat från återvunna däck, sk SBR-material, och en plan har granulat från ­Etenpropengummi (EPDM).

Fyra gånger fler speltimmar

Studier visar att fotbollsplaner med allvädersgräs ger fyra gånger fler speltimmar jämfört med naturgräs. Allvädersplanerna är säkra, tåliga och hållbara och den dränerande förmågan underlättar spel vid regn. Dessutom kräver de inte lika mycket skötsel som naturgräs och ger därför mindre miljö­påverkan. Genom att använda SBR-mate­rial som fyllning istället för jungfruligt material kan man reducera miljöpåverkan ytter­ligare. – Vi vill ha likartade spelegenskaper och driftinsatser på våra olika konstgräsplaner och har eftersträvat att använda så få granulattyper som möjligt, framhåller Henrik Benterås Lucht.

– Konstgräs är en förutsättning för att tillgodose antalet speltimmar med relativt få fotbollsplaner, förklarar Henrik Benterås Lucht på Solna Stads Stadsledningsförvaltning.
Minskad miljöpåverkan

Det har utförts en rad oberoende svenska och internationella undersökningar för att kontrollera hälsoeffekterna med att använda SBR-material. Bl a har man mätt spårämnen i blod och urin hos spelare, utan att se några ökade hälsorisker. Man har inte vid praktiska studier funnit några mängder gummi från allvädersplaner i havet, vilket förts fram som ett teoretiskt möjligt scenario. – Vi följer frågan om konstgräsets påverkan på miljön mycket noga och planerar för fortsatta insatser för att inte granulatet ska spridas utanför planerna, säger Henrik Benterås Lucht. Fem av Solnas all­väders­planer har idag uppvärmning, vilket gör att planerna används 11 månader om året. På övriga planer spelas det fotboll så länge de är snöfria, vilket är otroligt värdefullt ur ett folkhälsoperspektiv och inte minst för alla barn som drömmer om att bli ­fotbollsproffs.