Återvinningsavgifter

Till återvinningsavgifter tillkommer lagstadgad moms. Denna prislista gäller mellan Svensk Däckåtervinning AB och anslutna leverantörsföretag tillverkare och importörer).

Kategori I: Avgift: 16:-
 • Personbilsdäck, samtliga dimensioner (ink. importerade regummerade pv-däck)
 • Alla moped-, scooter- och MC-däck större än eller lika med 10”, med undantag för ”gamla” mopeddäck 16”, 17”, 18” och 19” med hastighetsklass upp t.o.m. J
 • ATV-däck större än eller lika med 10”
 • Lastvagnsdäck upp t o m 16.5”, med undantag för 7.50-15”, 8.25-15”och 10.00-15”
 • Lantbruks- och implementdäck fr o m 10" t o m 12", samt övriga med bredd tom 10.00 (255 mm) oavsett profilförhållande
 • Truck- och industridäck upp t o m 12"
 • Massivgummibanor/ press-on däck upp t o m 15" (381 mm)
 • Traktordäck frirullande med bredd upp t o m 10.00 (255 mm) oavsett profilförhållande

Kategori I R: Avgift: 10:-
 • Regummerade personbilsdäck, tillverkade i Sverige, samtliga dimensioner (även RF, men ej C-däck)

Kategori II A: Avgift: 425:-
 • Entreprenad- och industridäck större än 22,5” och upp till och med 29”
 • Traktordäck drivande för jordbruk större än 28" och bredd större än 14.9 eller större än 500/60, 480/65, 420/70, 380/80, 380/85, 380/90
 • Traktordäck drivande för industri och skog större än 24"

Kategori II B: Avgift: 1000:-
 • Entreprenaddäck större än 29"

Kategori III: Avgift: 100:-
 • Traktordäck frirullande, med bredd större än 10.00 (255 mm) oavsett profilförhållande
 • Lantbruks- och implementdäck större än 12", med bredd större än 10.00 (255 mm) oavsett profilförhållande
 • Truck- och industridäck större än 12"
 • Massivgummibanor/ press-on däck större än 15" (381 mm)
 • Entreprenad- och industridäck upp t o m 22,5"
 • Traktordäck drivande för jordbruk upp t o m 28" oavsett bredd samt fr o m 30" med bredd högst t o m 14.9 eller
 • 500/60 eller 480/65 eller 420/70, 380/80, 380/85 eller 380/90
 • Traktordäck drivande för industri och skog upp t o m 24"
 • Lastvagnsdäck större än 16,5" samt 7.50-15", 8.25-15" och 10.00-15"

Tilläggstjänster

Svensk Däckåtervinnings entreprenör Ragn-Sells har fastställt kostnaderna för tilläggstjänster från och med 1 januari 2015:

 • Expresshämtning, snabbare än två veckor 1 100kr/hämtning
 • Mindre mängd, mindre än 300 däck eller 2 ton 800 kr/hämtning
 • Bomkörning 800 kr/hämtning

Följande däck är undantagna från återvinningsavgift:
 • Cykeldäck
 • Alla moped-, kart-, scooter- och ATV-däck mindre än 10”
 • ”Gamla” mopeddäck 16”, 17”, 18” och 19” med hastighetsklass upp t.o.m. J
 • Flygplansdäck
 • S.k. ”transportdäck” (skottkärredäck etc.) mindre än 10”
 • Slangar är inte avgiftsbelagda
 • För regummerade däck, tillverkade i Sverige, utgår avgift endast enligt kategori I R


Utskrift prislista (pdf 30kb)

Stoppa freeriders

Stoppa freeriders

Svensk Däckåtervinning väntar på att Miljödepartementet ska anta den nya Förordningen om producentansvar för däck. En väsentlig del i förslaget är...

Stoppa den okontrollerade importen

Stoppa den okontrollerade importen

Svensk Däckåtervinning uppmärksammar att importen av lågprisdäck, ofta från Asien, ökar både som originalmontage på fordon, släpvagnar mm men även...

Gummimaterial från återvunna bildäck - ett högvärdigt material

Gummimaterial från återvunna bildäck - ett högvärdigt material

Tommy Edeskär, tekn dr vid Luleå Tekniska Universitet, har på Svensk Däckåtervinnings uppdrag tagit fram en statusrapport som redogör för användnin...

Lika villkor

Lika villkor

Svensk Däckåtervinning verkar för att alla material ska bedömas utifrån samma kriterier när de används i olika tillämpningar. Idag ställs olika kr...