För importörer och tillverkare

Företag som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller säljer däck samt den som tillverkar, importerar eller säljer andra fordon och redskap än bilar försedda med nya däck ska ansluta sig till däckbranschens återvinningssystem. Svensk Däckåtervinning AB svarar då för att företagets skyldigheter enligt förordningen (SFS 1994:1236) fullgörs, bl a avseende rapportering till Naturvårdsverket. All sådan rapportering sker kollektivt för alla anslutna företag, utan att röja något enskilt bolags uppgifter till någon utomstående. Ingen anslutningsavgift tas ut.

Endast tillverkare/importörer som uppfyller kraven i REACH kan vara anslutna till Svensk Däckåtervinning.

Kontakta Fredrik Ardefors på info@sdab.se, eller ring på 08-50 60 10 55.

Fredrik Ardefors

070-418 2560

Inrapportering

Företag som är anslutna till Svensk Däckåtervinning gör sin inrapportering här.
OBS! Gäller rapportering från 1/1 2016-01-25
(Period 2015-10 – 2015-12)

Stoppa freeriders

Stoppa freeriders

Svensk Däckåtervinning väntar på att Miljödepartementet ska anta den nya Förordningen om producentansvar för däck. En väsentlig del i förslaget är...

Stoppa den okontrollerade importen

Stoppa den okontrollerade importen

Svensk Däckåtervinning uppmärksammar att importen av lågprisdäck, ofta från Asien, ökar både som originalmontage på fordon, släpvagnar mm men även...

Gummimaterial från återvunna bildäck - ett högvärdigt material

Gummimaterial från återvunna bildäck - ett högvärdigt material

Tommy Edeskär, tekn dr vid Luleå Tekniska Universitet, har på Svensk Däckåtervinnings uppdrag tagit fram en statusrapport som redogör för användnin...

Lika villkor

Lika villkor

Svensk Däckåtervinning verkar för att alla material ska bedömas utifrån samma kriterier när de används i olika tillämpningar. Idag ställs olika kr...