Bildemonterare

Personbilar omfattas av förordning (SFS 2007:185) om bilar. Förordningen gäller för hela bilen vilket innefattar däcken. En överenskommelse mellan bilbranschen och däckbranschen innebär dock att däckbranschen och därmed Svensk Däckåtervinning, tar hand om de fyra första däcken och de däck som sitter på bilen när den demonteras är bilproducenternas ansvar att återvinna. Bilproducenternas lösning för att hantera uttjänta bilar är ett nationellt nätverk av auktoriserade bildemonterare som kallas BilRetur. Det finns även bildemonterare som verkar oberoende av BilRetur. BilRetur har tagit fram en lösning för att ta hand om och återvinna däck åt sina medlemmar, och kan också informera om möjligheter att gå med i nätverket samt däckåtervinningsalternativ för bildemonterare som inte är medlemmar i nätverket.

Om däck från demonterade bilar säljs begagnade så omfattas denna försäljning av producentansvaret för däck enligt (SFS 1994:1236). Det innebär att försäljningen ska rapporteras till Svensk Däckåtervinning.