Avtala om återlämning av uttjänta däck

Svensk Däckåtervinning AB (SDAB) har sedan 1994 ansvarat för återvinning av producentansvarsdäck i Sverige genom upphandling av en totalentreprenad. Från 1 januari 2023 tar SDAB tillsammans med dynamiska samarbetspartners över insamling och återvinning av däck i egen regi. I samband med det har verksamheten upprättat ett nytt kundservicesystem med en egen kundtjänstavdelning samt en skräddarsydd applikation för beställning av hämtning av uttjänta däck. Läs mer om den nya upphämtningsapplikationen här 

Som däck- eller bilverkstad eller annan däckhanterare (läs mer under Kommun/ÅVC samt Övriga) kan du avtala om hämtning av uttjänta däck. Avtalet finner du här.

Svensk Däckåtervinnings samarbetspartners hämtar däcken hos varje SDAB ansluten avtalskund. Kostnaden för hämtning och återvinning ingår i den återvinningsavgift som tillverkarna/importörerna tagit ut vid nyförsäljning av för däcken.

Endast däck genererade från den egna verksamheten eller däck från konsument, får avropas för hämtning. Däck inlämnade från annan juridisk person kan endast godkännas efter överenskommelse med Svensk Däckåtervinning och med de underlag som Svensk Däckåtervinning kräver.

En förutsättning för att få hämtningen utförd är att återvinningsavgiften för däcken är erlagd och att avtal med Svensk Däckåtervinning AB finns samt att däcken ligger åtkomliga och är normalt rena (se mer info under "Viktig information" och fria från fälg. Däck som ej uppfyller kraven i REACH, dvs EU’s krav på däckens innehåll mm kan vägras hämtning. Däck som innehåller originaltillsatta punkteringsvätskor och dylikt skall märkas upp och chauffören informeras vid hämtning. Om däcken har eftertillsatta punkteringsvätskor måste dessa rengöras omsorgsfullt innan hämtning kan ske.

Vid hämtning av mindre volymer (<300 däck/2 ton) tas en särskild avgift ut vid hämtning på plats. En särskild avgift tas också ut vid expresshämtning och bomkörning när lastning inte kunnat ske av kundens förskyllan.

Viktig information 

I linje med Svensk Däckåtervinnings ambition om att öka värdet på den återvunna däckråvaran är det mycket viktigt att däcken är rena innan processhantering. Smutsiga däck kostar miljonbelopp årligen i ökat slitage på knivarna i däckklipparna på våra återvinningsanläggningar och såväl däckklipp som granulat, som produceras, blir förorenade med sand, lera, grus m.m på ett sätt som sänker värdet. Svensk Däckåtervinning har i sitt hämtningsavtal villkorat hämtning med att däcken är rena. Det är av yttersta vikt att smutsiga däck samt olika föremål inte kommer in i däckåtervinningen. Vidare ska däck lagras på hårdgjord yta, helst asfalt, och det får inte finnas grus, sand, metall, skräp eller annat bland däcken. Vad är OK och vad är inte? Allt är förstås en bedömning men däcken ska inte se smutsiga ut utan såsom de ser ut på ett fordon som rullat på en asfaltsväg. Vid tveksamhet eller om du behöver tips är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst!  

 

Obs särskilda regler för bilåtervinnare!

Däck från demonterade bilar omfattas inte av producentansvaret för däck varför hämtning av sådana däck inte sker. Läs mer under Bildemonterare.

Relaterade länkar 
Kontakta Svensk Däckåtervinnings kundtjänst 
  • kundtjanst@sdab.se
  • 08-50 23 90 20