REPLIK till Jan Larsson (MP) - SDAB vädjar till partierna i Nora att våga ha ett helhetsperspektiv på konstgräsfrågan

2021-09-21

INSÄNDARE/DEBATT. Nu svarar Svensk Däckåtervinnings vd Fredrik Ardefors på miljöpartisten Jan Larssons debattinlägg om gummigranulat på Karlsängs IP. Läs Fredrik Ardefors inlägg här.

Vi vädjar till partierna i Nora att våga ha ett helhetsperspektiv på konstgräsfrågan

Replik till Jan Larsson (MP)

Konstgräsplaner skapar förutsättningar för barn och ungas idrottande året runt. Precis som Jan Larsson, Miljöpartiet i Nora skriver så är bättre folkhälsa en stor samhällsvinst. Med enkla åtgärder går det också att se till att granulatet stannar kvar på konstgräsplanen, där det hör hemma och inte sprids till omkringliggande miljö.

Gummigranulat kommer från utvalda, återvunna däck och används på de flesta av Sveriges 1300 konstgräsplaner. Det är cirkulärt, har hög funktionalitet över tid, bidrar till ett skonsamt underlag för idrottande och rekommenderas av Svenska Fotbollsförbundet. SBR-gummi har lägreCO2-avtryck än de alternativ som idag finns på marknaden ur ett livscykelperspektiv. Detta enligt en studie från IVL, det forskningsinstitut som Larsson hänvisar till. Dessutom har de alternativa materialen färre speltidstimmar, kortare livslängd och kan inte materialåtervinnas igen när planen ska bytas ut.

En konstgräsplan med SBR-gummi bidrar över tid till att återanvända över 6 ton däck årligen, däck som annars hade fått gå till förbränning. Att istället välja en infillfri plan kan tillsammans med en ökad däckförbränning innebära att växthusgasutsläppen för planen fördubblas.

Som Larsson skriver förbereder EU nu en lagstiftning om mikroplaster, men det är inte alls säkert att detta innebär att det kommer bli ett förbud mot gummigranulat. Förslaget är i själva verket illa underbyggt och baseras på äldre resonemang där man utgick ifrån att allt granulat som fylls på planen årligen hamnar i miljön, vilket inte alls är fallet. Med enkla medel som borstar, skogaller och hårdytor för snöröjning går det att reducera granulatspill från konstgräsplaner till endast 10 gram per plan och år, vilket enbart är en bråkdel av de siffror som Larsson och Miljöpartiet oroar sig för.

Precis som Miljöpartiet i Nora värnar vi om miljön, mikroplaster har ingen plats i vår natur. Men vi måste våga ha ett systemperspektiv i miljö-, och hållbarhetsfrågor. Användningen av SBR-gummi bidrar till att däck kan återvinnas och ingå i ett cirkulärt system där materialets egenskaper tillvaratas och används för att främja folkhälsan. Miljövinsten blir betydligt större än om man använder andra, jungfruliga material och istället enbart låter däcken gå till förbränning. Vi vädjar nu till alla partier i Nora att se till helheten. Både för folkhälsans och miljöns skull.

Fredrik Ardefors

vd Svensk Däckåtervinning

 

Tillbaka