”Glädjande att vi kommer vidare i det cirkulära tänket”

2021-01-22

"Glädjande att vi kommer vidare i det cirkulära tänket"

Kjell-Arne Ottosson (KD) är en av de riksdagsledamöter som har drivit frågan om nationella slutet av avfalls-kriterier för däck. Hans motioner och skriftliga fråga till miljöminister Isabella Lövin har bidragit till att Naturvårdsverket nu får i uppdrag av regeringen att undersöka om nationella direktiv behövs i Sverige.

– Det är glädjande att se att vi kommer vidare i det cirkulära tänket. Vi hoppas att däck blir en avfallsström som prioriteras, säger Kjell-Arne Ottosson till Däckdebatt. 

För Kjell-Arne Ottosson kom beskedet om Naturvårdsverkets uppdrag som en glädjande överraskning. Han har länge drivit en av däckbranschens mest prioriterade frågor och ser mycket positivt på att arbetet börjar ge utdelning.

– Även om däck är ett material som är ifrågasatt av vissa så är det något som ständigt tillverkas eftersom vi måste ha däck till våra bilar. När däcken inte längre kan användas i det syftet ser vi det som en att material används på annat sätt. Allt annat är resursslöseri, säger han.

Han berättar han genom kontakt med däckbranschen har fått veta att 95 000 ton däck blir uttjänta varje år och att de i stor utsträckning bränns upp, trots att det finns många intressanta för material i den cirkulära ekonomin. En av anledningarna till att däck inte återvinns i högre grad menar han är att de har fått avörtjänt dåligt rykte.

– Det är en form av jakt på däck snarare än att man faktiskt stödjer sig på fakta. Bland annat påstås det att partiklar från konstgräsplaner sprids för vind och våg, medan mätningar som är gjorda visar att det i själva verket är en liten andel som lämnar konstgräsplanerna. Jag får känslan av att man vill ha bort däck till varje pris i stället för att se till de möjligheter material ger, säger han och tillägger:

– Självklart ska vi inte använda återvunnet däckmaterial på platser där det är olämpligt för vår miljö. Det är därför Naturvårdsverkets uppdrag är så bra. Vi behöver få mer fakta om vad som faktiskt stämmer, intetsägande annat vad gäller våra konstgräsplaner.

Tills miljöministern låter han hälsa att frågan bör prioriteras.

– Den här frågan behöver drivas så att vi kommer vidare i den cirkulära ekonomin. Vi behöver komma bort från plakatpolitik och symbolpolitik och faktiskt göra sådant som gör skillnad, säger han.

Själv planerar han att fortsätta att driva frågan som en del av Kristdemokraternas partipolitik.

– Vi har en strategi för hur vi kommer att föra frågan vidare. Min förhoppning är att vi har så pass mycket kött på benen till nästa år att vi kan lyfta frågan i vår kommittémotion. Till dess kommer vi att läsa på och ta reda på mer information från branschen. Att Naturvårdsverket fick det här uppdraget nu stärker oss än mer i det vi har tänkt samtidigt som det gör oss tryggare i att driva frågan vidare, avslutar Kjell-Arne Ottosson.