Däckåtervinning med ekosystem i fokus

2021-05-25

Vad är den största utmaningen med hållbarhet? Människans kraft att påverka ekosystemen, en påverkan som idag ofta är mer negativ än positiv, menar Svensk Däckåtervinning som ägnar årsrapporten 2020 åt detta tema.  

För 1,5 år sedan lanserade SDAB sin Vitbok för hållbarhet, som till stor del grundar sig i idén om att förlänga ett materials livslängd på nya sätt och att därmed minska den belastning på planeten som nyuttag medför. SDABs årsrapport för 2020 är ett sätt att vidareutveckla detta ämne. 

År 2020 samlades det in 84 574 ton uttjänta däck. I rapporten redovisas hur det tas om hand om idag, men även hur däckåtervinningen ska utvecklas på ett ansvarsfullt sätt för både samhälle och miljö.

Ytterst handlar hållbarhet om att värna om det som är unikt på jorden; livet som uppkom för ungefär 3,8 miljarder år sedan och som har utvecklat mer och mer komplexa livsformer vars existens bygger på artrika ekosystem. Ju djupare vi undersöker, desto svårare är det att se var en livsform slutar och en annan börjar.

- Med perspektiv på ekosystem faller även andra miljöfrågor på plats. Därmed blir det lättare att konkret värdera hur vi bedriver däckåtervinning, säger Fredrik Ardefors, VD Svensk Däckåtervinning.

- För att få perspektiv analyserade vi grundligt vilken nytta, vilket behov och vilken funktion däckmaterialet fyller. Därefter tittar vi på hur materialet kan användas för att tillföra de efterfrågade nyttorna och vilka alternativ som finns och hur de i sin tur påverkar. Men man ska dock komma ihåg att det handlar om komplexa samband så framförallt vill vi komma igång med ett resonemang och en dialog kring dessa frågor, säger Jonas Roupé, styrelseledamot i Svensk Däckåtervinning och medförfattare av årsrapporten 2020

SDAB hoppas på att årsrapporten blir en upptäcksresa som utvecklar ett intresse, nyfikenhet och konstruktiv debatt.

- Vi hoppas att det leder till ett kunskapsbyte, där vi ges möjlighet att fördjupa oss i ekosystemens komplexitet och därmed lättare kunna ta beslut om när, var och hur återvunna däck kan nyttjas på bästa sätt, utan att fördärva förutsättningarna för andra livsformer och människor som kommer efter oss, säger Fredrik Ardefors.

 

Rapporten finns att ladda ner här

Tillbaka