Svensk Däckåtervinning skapar världsledande återvinningsorganisation

2021-06-09

English version 

Den 1 januari 2023 byter Svensk Däckåtervinning modell och kommer i egen regi ansvara för det svenska däckåtervinningssystemet. Organisationen säger därmed upp ett mångårigt avtal med entreprenören Ragn-Sells.

– I takt med att omvärlden förändras och utvecklas, ställs andra krav på verksamheten. Inte minst har kraven på ansvarsfull materialåtervinning som en del av den cirkulära ekonomin ökat. Kraven kommer både från däcktillverkarna och från samhället i övrigt. Den nya modellen ger oss en helt annan möjlighet att arbeta aktivt med att öka samhällsnyttan och samtidigt minska avtrycket på miljön, säger Fredrik Ardefors, vd.

För 1,5 år sedan lanserade Svensk Däckåtervinning sin Vitbok för hållbarhet, som till stor del grundar sig i idén om att förlänga ett materials livslängd på nya sätt och att därmed minska den belastning på planeten som nyuttag av material medför. Våren 2021 har nästa steg tagits i och med kopplingen av däckåtervinning till påverkan på ekosystemen.

– De modeller, principer och kunskaper kring hur återvunna däck kan bidra till att minska samhällets överuttag av naturresurser som presenteras i Vitboken är utgångspunkten för verksamhetens kommande hållbarhetsarbete, där säkerheten i användningen av materialet är fortsatt ledstjärnan, oavsett om det gäller funktion, hälsa eller miljö, fortsätter Fredrik Ardefors.

Svensk Däckåtervinning har arbetat med planeringen i drygt två år och har påbörjat kontraktering med samarbetspartner för hantering och återvinning av de ca 90.000 ton däck som årligen blir uttjänta i Sverige. Under hösten 2021 kommer placeringen av den nya nationella anläggningen för återvinning offentliggöras, där drygt hälften av volymen ska bearbetas.

– Sverige var först i världen med producentansvar för däck och nu tar vi nästa steg genom att etablera en världsledande organisation för däckåtervinning, inklusive processer för sortering, återvinning, IT-stöd mm. Genom aktiva samarbeten framåt i värdekedjan kommer användningen av återvunnet minska behovet av dagens export och förbränning, avslutar Fredrik Ardefors.

Svensk Däckåtervinning kommer att informera berörda importörer och verkstäder med flera i god tid innan förändringen sker.

 

Fler pressmeddelanden från SDAB 

 

Tillbaka