Sveriges största mätning av mikroplast från konstgräs 

Under ett års tid har undersökningar av olika spridningsvägar från en konstgräsplan genomförts med ett överraskande resultat: Den potentiella mikroplastspridningen var 52.3 kg, allt utom 100 gram kunde stoppas med rätt åtgärder och mindre än 10.7 gram var gummigranulat. Var med och diskutera denna högaktuella fråga!​

I september 2018 installerades en ny konstgräsplan på Bergaviks IP i Kalmar kommun och i samband med det startades en vetenskaplig studie med fokus på mikroplaster. Syftet med projektet var att verifiera att konstgräsplaner som byggs, enligt Svenska fotbollförbundets rekommendationer, säkerställer att gummigranulaten stannar på konstgräsplanen.

Detta är den första svenska studien som har mätt hur mycket mikroplaster som sprids från en konstgräsplan om den byggs och sköts i enlighet med Svenska fotbollsförbundets rekommendationer. På seminariet presenteras hur mätningarna utfördes och de slutgiltiga resultaten. Siffror i tidigare studier har byggt på antaganden.

Resultaten från 1 års undersökningar

Spridningsväg Potentiell spridning
per år (kg)
Spridning som
kan åtgärdas (%)
Spridning till
omgivningen
A. Dagvattenbrunnar
(mp > 200 µm)
~ 15,5 kg ~ 100 % -
B. Ytvatten från asfalt
(10 µm < mp < 200 µm)
~ 0,01 kg ~ 100 % -
C. Dränvatten från planen
(10 µm < mp)
~ 0,07 kg ~ 100 % -
D. Samlingsbrunn
(10 µm < mp < 100 µm)
~ 0,1 kg
(Varav ca 10 % granulat)
0 % 0,1 kg
E. Spelare
(skor & strumpor)
~ 26,8 kg ~ 100 % -
F. Driftsfordon
exkl. driftredskap (borste)
~ 12,4 kg ~ 100 % -
TOTALT   ~ 99,8 % 0,1 kg

 


Aktuellt & Intressant  
Guiden för mera spel och mindre spill

Guiden för mera spel och mindre spill

För att minimera risken att fyllnadsmaterialet i konstgräsplaner hamnar utanför planen kan du ta del av ett antal beprövade åtgärder för mera spel...

Stoppa inte byggen av konstgräsplaner

Stoppa inte byggen av konstgräsplaner

17 september 2018 På flera håll i landet förs diskussioner i kommunerna om att skjuta investeringar av konstgräsplaner på framtiden, eller helt oc...

Ny livscykelanalys – Däckgranulat på planen sänker miljöpåverkan på flera sätt

Ny livscykelanalys – Däckgranulat på planen sänker miljöpåverkan på flera sätt

Fyllnadsmaterial av återvunnet däckmaterial har lägre miljöpåverkan än alternativa material på en rad mätbara sätt, sett över hela livslängden. Det...

Faktablad: Allvädersplaner och återvunnet däckgummi

Här här vi sammanställt information om allvädersplaner och de olika alternativen till infyllnad som finns, samt deras respektive miljö- och hälsoeffekter. Dessutom finner du information om hur du bästa sköter en allvädersplan ur ett miljöperspektiv.

Frågor och svar om Allvädersplaner

Frågor och svar om Allvädersplaner

Här kan du få svar på många frågor kring allvädersplaner. Är de säkra att idrotta på? Varför behövs gummikorn och finns det andra alternativ? Vad h...

I huvudet på en Ekotoxikolog

I huvudet på en Ekotoxikolog

Re:Bounce har träffat Ragn-Sells Ekotoxikolog Sara Stiernström, som ägnar stora delar av sin arbetsvecka åt kontroll och kvalitetssäkring av materi...

 


Däckets utveckling

Det har hänt mycket sedan upptäckten av vulkaniseringen 1839. Idag är gummi från förbrukade däck ett åtråvärt och högst användbart material som används i allt från fotbollsplaner för året runt bruk till rening av avloppsvatten. Se filmen om däckets utveckling ...


Fler Solna-ungdomar i rörelse tack vare allvädersplaner

Fler Solna-ungdomar i rörelse tack vare allvädersplaner

Den sista fotbollsmatchen på grus är spelad i Solna. Nu är det enbart allvädersplaner som gäller för stadens fotbollsmatcher. Totalt har Solna Stad...

För dig som vill veta mer

För dig som vill veta mer

Hur kan vi förbättra hanteringen av våra resurser? Kan du påverka? På Gummiportalen hittar du kunskap kring materialåtervinning av gummi från uttjä...

Blake ger gamla däck liv

Blake ger gamla däck liv

- Jag började göra däckskulpturer 2013. Vad har du fått för respons? - Den har varit helt fantastisk. Jag hade aldrig förväntat mig att mina däck...

Mikroplaster i havet - genmäle

Mikroplaster i havet - genmäle

Den 7 mars presenterade Naturvårdsverket och IVL den rapport som regeringen beställt angående mikroplaster i havet. Rapportens huvudtema är att gum...

Ökad transparens

Ökad transparens

Svensk Däckåtervinning verkar för ökad transparens vid användning av material i olika tillämpningar För Svensk Däckåtervinning betyder det att:...

Lika villkor

Lika villkor

Svensk Däckåtervinning verkar för att alla material ska bedömas utifrån samma kriterier när de används i olika tillämpningar. Idag ställs olika kr...

Viveca gör cykelbanan mjukare

Viveca gör cykelbanan mjukare

Allt fler väljer att cykla, vilket väl av många ses som bra för bland annat folkhälsan. Samtidigt visar statistiken att antalet skadade cyklister h...

Livscykelanalys för tre områden - oktober 2012

Livscykelanalys för tre områden - oktober 2012

Svensk Däckåtervinning har låtit genomföra en livscykelanalys för tre olika områden där klippta däck används. Det är konsgräsplaner, ridbanor och s...