Nyhetsbrev från Svensk Däckåtervinning
– en del av den cirkulära ekonomin

SEPTEMBER 2018

Breddfotboll på konstgräs värd miljarder för samhället

Drygt 24 miljarder kronor. Det är värdet på de positiva ekonomiska, sociala och hälsomässiga effekter som svensk breddfotboll skapar, enligt en "social return on investment"-studie (SROI) som forskare* genomfört på uppdrag av UEFA. Byggandet av fler konstgräsplaner är med andra ord en avgörande samhällsekonomisk investering och med SBR som fyllnadsmaterial blir vinsten för samhället ännu större.

Bland de faktorer man studerat märks jobbskapande, minskad brottslighet, utbildning, ideellt arbete samt psykisk och fysisk hälsa. Rapporten redogör också för hur investeringar som leder till ökat antal fotbollsutövare är lönsamma för samhället. Det finns alltså goda skäl för beslutsfattare att satsa mer på idrott i allmänhet och fotboll i synnerhet.

För att samhället ska få tillbaka allt detta positiva, måste det investeras i fler planer som det går att spela fotboll på året runt. Med andra ord behövs fler konstgräsplaner. Genom att använda kostnadseffektivt återvunnet däckgummi (SBR) som fyllnadsmaterial i konstgräsplanerna möjliggörs detta. Det blir dessutom dubbel vinst för samhället, då SBR har minst miljöpåverkan jämfört med alternativen sett ur ett livscykelperspektiv.

*Portas och Substance

- Vi kommer att fortsätta satsa på idrotten, det är en bra investering för samhället.

Idrottsminister Annika Strandhäll

Läs mer på svenskfotboll.se

Ladda ner kortversion av SROI-studien

 


Miljöforskningen tar genvägar till önskade resultat

Miljöforskningen tar genvägar till önskade resultat

Vetenskap har övergetts till förmån för rena hypoteser. Färska exempel på detta är att kobolt i svenska dubbdäck skulle skörda liv i Kongo-Kinshasa...

Ny livscykelanalys – Däckgranulat på planen sänker miljöpåverkan på flera sätt

Ny livscykelanalys – Däckgranulat på planen sänker miljöpåverkan på flera sätt

Fyllnadsmaterial av återvunnet däckmaterial har lägre miljöpåverkan än alternativa material på en rad mätbara sätt, sett över hela livslängden. Det...

Om Svensk Däckåtervinning
Svensk Däckåtervinning (SDAB) administrerar sedan 1994 det lagstadgade producentansvaret för däck (förordning 1994:1236). SDAB är icke vinstdrivande och har inget eget intresse i vilka tillämpningar som återvunnet däckmaterial används till. Däremot verkar SDAB för att återvunna däck ska komma till så stor säker nytta som möjligt inom ramen för cirkulär ekonomi. De senaste åren har insamlings- och återvinningsgraden överstigit 100 procent.

 

I tidigare nyhetsbrev